Back to top

 

BIBLIOGRAFSKE IN DRUGE PODATKOVNE ZBIRKE

VIR PODROČJE  
Art and Archaeology Technical Abstracts Online arheologija, konzervatorstvo  več informacij 
L’Année philologique različna področja grške in rimske civilizacije  več informacij 
ERIC družboslovje, humanistika, izobraževanje  več informacij 
GeoBib geografija  več informacij 
Libera arheologija, zgodovina  več informacij 
LLBA lingvistika  več informacij 
LISA bibliotekarstvo, informacijske znanosti  več informacij 
LISTA bibliotekarstvo, informacijske znanosti  več informacij 
MLA International Bibliography literarne vede, jezikoslovje, etnologija  več informaci
Österreichische Dissertationsdatenbank vsa področja znanosti  več informacij 
Proquest Dissertations Theses-A&I vsa področja znanosti  več informacij 
PsycINFO psihologija in sorodne vede  več informacij 
PsycTESTS psihologija in sorodne vede  več informacij 
RILM Astracts of Music Literature muzikologija, klasična glasba, popularna glasba...  več informacij 
SCOPUS vsa področja znanosti  več informacij
Sociological Abstracts sociologija in sorodne vede  več informacij 
Ulrich's Periodicals Directory različna področja  več informacij 
Zbiva različna področja  več informacij 

Podrobnejše informacije o posameznih virih

  
Art and Archaeology Technical Abstracts Online

Opis: Art and Archaeology Technical Abstracts Online služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja ohranjevanja kulturne dediščine (konservatorstva). Obsega bibliografske podatke z izvlečki o selektivno izbranih člankih iz 150 znanstvenih in strokovnih časopisov objavljenih v 35 jezikih.
Področja: Arheologija, konzervatorstvo.
Časovni razpon: Podatki v bazi so od leta 1932. Zbirka se posodablja četrtletno.
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: Help
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: Getty Conservation Institute
Posebnosti:

 

  
L’Année philologique

Opis: Specializirana bibliografska baza podatkov namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature s področja grške in rimske civilizacije.
Področja: Več področij: klasična filologija, ki zajema zgodnja krščanska besedila in patristiko, grška in rimska zgodovina, umetnost, arheologija z numizmatiko in epigrafiko, filozofija, religija, mitlogija, glasba, znanost.
Časovni razpon: Obsega bibliografske podatke z abstrakti vseh zvezkov tiskane verzije bibliografije, ki izhaja od leta 1928 dalje.
Dostop: Iz prostorov FF ter preko oddaljenega dostopa za člane OHK.
Pomoč pri iskanju: Vse informacije o iskanju in brskanju po bazi v razdelku Help.
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina,nemščina, francoščina, španščina, italijanščina.
Založnik: Brepolis
Posebnosti:

 

 
ERIC-Education Research Information Center

Opis: ERIC obsega bibliografske zapise in povezave do celotnih besedil več kot 232.000 različnih dokumentov s področja vzgoje in izobraževanja.
Področja: Vzgoja in izobraževanje.
Časovni razpon: Podatki v bazi so od leta 1966.
Dostop: Zbirko lahko na servisu CSA Illumina pregledujete brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani ali preko oddaljenega dostopa. Pregledovanje preko portala ED.gov je mogoče brez omejitev; pregledovanje zbirke na servisu EBSCOhost brez gesla je mogoče z lokacij slovenskih knjižnic, prostorov Univerze v Ljubljani, za člane NUK in knjižnic UL pa tudi z osebnim geslom za oddaljen dostop. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: About ERIC.
Seznam naslovov: Seznam naslovov.
Jezik: Angleščina.
Založnik: Institute of Education Sciences
Posebnosti: Zbirka je dostopna preko različnih lokacij CSA Illumina (nabavlja IZUM), portal ED.gov in servisa EBSCOhost. Preko portala ED.gov je dostopna brez omejitev, vendar so polna besedila v pdf. formatu nedosegljiva zaradi varovanja osebnih podatkov. Več.

 

GeoBib

Opis: Online bibliografija geografske literature objavljene v reviji Current Geographical Publications. Vsebuje citate knjig, revij, kart, atlasov in vladnih dokumentov.
Področja: Geografija (fizična in družbena).
Časovni razpon: Od 1985.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani.
Pomoč pri iskanju: V viru samem.
Seznam naslovov: Current Geographical Publications - Contents.
Jezik: Angleščina.
Založnik: American Geographical Society.
Posebnosti: Dostop je omogočila knjižnica oddelka za geografijo.

Libera

Opis: Libera je biliografska zbirka večinoma arheološke literature. Zajema čas od 5./6. st. do 10./11. st. in prostor Evrope, Bližnjega Vzhoda, Severne Afrike. Osredotočena je na Srednjo in Vzhodno Evropo, problemsko pa na Slovane. Vsebuje tudi stvarna gesla in je namenjena iskanju začetne literature za študij posameznih problemov.
Področja: Arheologija, zgodovina.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik: Slovenščina, angleščina, nemščina.
Založnik: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, skrbnik zbirke Andrej Pleterski.
Posebnosti: Zajema le knjige Inštituta za arheologijo ZRC SAZU.

 
LLBA Linguistics and Language Behavior Abstracts

Opis: LLBA je baza povzetkov in indeksira mednarodno literaturo s področja lingvistike in sorodnih ved. Obsega povzetke člankov in citatov recenzij knjig iz več kot 1500 serijskih publikacij ter tudi povzetke knjig, knjižnih poglavij in disertacij.
Področja: Lingvistika, sintaksa, fonologija, morfologija, semantika.
Časovni razpon: Od leta 1973.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V iskalnem oknu Search Tips.
Seznam naslovov: Seznam.
Jezik: Jezik iskanja je angleščina; dela so v različnih svetovnih jezikih.
Založnik: Cambridge Scientific Abstracts.
Posebnosti:  

  
LISA : Library and Information Science Abstracts

Opis: LISA je bibliografska zbirka povzetkov, namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz 440 časopisov, prispevkih z znanstvenih srečanj in neobjavljenih raziskovalnih poročilih (CRLIS - Current Research in Lib. & Inf. Science) iz 68 držav.
Področja: Bibliotekarstvo in informacijske znanosti (iskanje in shranjevanje informacij, uporaba in uporabniki knjižnic, menedžment knjižnic, gradnja in oprema knjižnic, promocija knjižnic, katalogizacija, klasifikacija, menedžment znanja in informacij, informacijska tehnologija, avtomatizacija, umetna inteligenca, založništvo in knjigotrštvo, avtorsko pravo, zaščita gradiva).
Časovni razpon: Od leta 1969.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: LISA - Library and Information Science Abstracts Database Guide, v zbirki sami Search Tips, Help & Support.
Seznam naslovov: LISA Current Serials Source List.
Jezik: Angleščina.
Založnik: Cambridge Scientific Abstracts.
Posebnosti:  

  
LISTA : Library, Information Science & Technology Abstracts

Opis: LISTA je bibliografska zbirka z izvlečki, namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature. Obsega več kot 600 revij, knjig, raziskovalnih poročil in zbornikov.
Področja: Bibliotekarstvo in informacijske znanosti (klasifikacija, katalogizacija, bibliometrija, uporaba elektronskih virov v knjižnicah, upravljanje z elektronskimi in klasičnimi viri, različni vidiki sodobnega knjižničarstva itd.).
Časovni razpon: Od leta 1965.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V iskalnem oknu povezava Help.
Seznam naslovov: Seznam.
Jezik: Angleščina.
Založnik: Ebsco.
Posebnosti:  

  
MLA International Bibliography

Opis: Mednarodna bibliografija strokovne in znanstvene literature za podrocje literarnih ved, jezikoslovja in etnologije. Je podzbirka Literature Resource Center.
Področja: Moderni jeziki, svetovna književnost, folklora (etnologija) in jezikoslovje, folklora (ljudska književnost, glasba, umetnost, obredje in verski sistemi), jezikoslovje (zgodovina in teorija jezikoslovja, primerjalno jezikoslovje, semantika, stilistika, sintaksa in prevajanje), literarna teorija in kritika, dramske umetnosti (film, radio, TV, gledališče), zgodovina tiska in založništva.
Časovni razpon: Obsega bibliografske podatke o člankih iz 4.400 (tiskanih in elektronskih) časopisov, knjig (iz 4.000 založb), poglavij iz knjig, disertacij in knjižnih zbirk od 1926, dopolnjuje se desetkrat na leto.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: How to use MLA; v iskalnem oknu povezava Help.
Seznam naslovov: MLA Directory of Periodicals.
Jezik: Angleščina.
Založnik: Modern Language Association.
Posebnosti:  


Österreichische Dissertationsdatenbank

Opis: Österreichische Dissertationsdatenbank služi za iskanje disertacij po večini avstrijskih univerz in visokih strokovnih šol. Ponuja preko 97.500 disertacij z bibliografskimi podatki in izvlečki.
Področja: Vsa področja znanosti.
Časovni razpon: Od 2003 dalje.
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: Vse informacije o iskanju in brskanju po bazi ponuja eDOC v razdelku Hilfe.
Seznam naslovov:  
Jezik: Nemščina.
Založnik: Österreichischer Bibliothekenverbund.
Posebnosti:  


Proquest Dissertations Theses - A&I

Opis: Obsega nad dva milijona zapisov o doktorskih disertacijah in magistrskih delih severnoameriških univerz. Obsega bibliografske podatke za disertacije od leta 1861 dalje (od leta 1980 dalje z abstrakti), za magistrske naloge pa od leta 1988 dalje. Besedilo disertacij lahko proti plačilu naročite v elektronski ali tiskani obliki.
Področja: Vsa področja znanosti.
Časovni razpon: Od leta 1861.
Dostop: Brez gesla iz prostorov FF, NUK, MF, PF in FDV, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na FF. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V iskalnem oknu si lahko pomagate z rubriko Help; Search Guide.
Seznam naslovov: Seznam naslovov.
Jezik: Angleščina.
Založnik: ProQuest Information & Learning.
Posebnosti:  

  
PsycINFO

Opis: PsycINFO je zbirka povzetkov psihološke literature. Obsega več kot 3, 5 milijonov bibliografskih zapisov z abstrakti o člankih iz 2500 znanstvenih revij, knjig, poglavij iz knjig, disertacij, prispevkov s konferenc in tehničnih poročil od leta 1597 dalje. Več.. Pogosto zastavljena vprašanja.
Področja: Psihologija in sorodne vede.
Časovni razpon: Od leta 1800. Zbirka se posodablja tedensko.
Dostop: Oddaljen dostop za študente in zaposlene in brez gesla iz prostorov FF, NUK, MF in FDV.Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V zbirki sami.
Seznam naslovov: Seznam naslovov.
Jezik: Angleščina.
Založnik: American Psychological Association.
Posebnosti: Zbirko zagotavljajo: Konzorcij knjižnic FF (Odd. za psihologijo, OHK), NUK, FDV, CMK.

  
PsycTESTS

Opis: PsycTESTS je zbirka, ki omogoča dostop do psiholoških testov, mer, lestvic, anket … Vključuje vprašalnike in zapise o vprašalnikih, ki so jih razvili raziskovalci v nekomercialne namene. Večina zapisov je povezanih z virom (člankom, disertacijo ipd.), kjer je bil vprašalnik objavljen, ter literaturo, ki opisuje njegov razvoj in značilnosti. Trenutno zbirka obsega 30.341  zapisov o instrumentih in 19.635  primerov testov ali testnih postavk. Več ...
Področja: Psihologija.
Časovni razpon: Od leta 1896. 70 % zapisov je novejših od leta 2000. Mesečno posodabljanje.
Dostop: Oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene oddelka za psihologijo na FF in brez gesla iz prostorov FF. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V iskalniku in na spletu.
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: American Psychological Association.
Posebnosti: Zbirko nabavlja Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete in je dostopna samo na FF.

  
RILM Abstracts of Music Literature

Opis: RILM (RILM = Répertoire International de Littérature Musicale) omogoča iskanje znanstvene in strokovne literature s področja muzikologije. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih, knjigah, prispevkih s konferenc, disertacijah, glasbenih posnetkih, elektronskih virih itn.
Področja: Klasična glasba, popularna glasba, muzikologija, etnomuzikologija...
Časovni razpon:  
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: Répertoire International de Littérature Musicale.
Posebnosti:  

SCOPUS

 Opis:  Je največja bibliografska zbirka s citatanim indeksom. Trenutno indeksira 21.750 znanstvenih revij, nekatere revije so v Scopusu indeksirane le delno.  Vsebuje še prispevke iz 389 serij znanstvenih monografij, 12.000 knjig ter 5.5 milijonov prispevkov s posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 25.2 milijona patentov. Omogoča izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov, izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov, odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celih inštitucij
 Področja:  Vsa  področja znanosti.
 Časovni razpon:  Od leta 1995, nekatere revije tudi od leta 1823. Zbirka se dopolnjuje tedensko.
 Dostop:  Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani in ostalim članicam konzorcija Scopus.  Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
 Pomoč pri iskanju:  Help.
 Seznam naslovov:  
 Jezik:  Angleščina.
 Založnik:  Elsevier.
 Posebnosti:  

 
Sociological Abstracts

Opis: Bibliografska zbirka je bila ustanovljena leta 1952 in je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz več kot 1.800 časopisov, prispevkov s konferenc, knjig, poglavij iz knjig, disertacij itd. Več...
Področja: Sociologija in sorodne discipline (metodologija, zgodovina in smeri sociologije, sociologija znanosti, kulture, umetnosti, vzgoje, družine, organizacij, religije, prava, spolov, socialna psihologija, prostorska sociologija, socialna antropologija, sociolingvistika, penologija, demografija, viktimologija, socialna geografija, socialna politika itd.).
Časovni razpon: Od leta 1952. Zbirka se mesečno posodablja.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: Database Guide.
Seznam naslovov: Serials Source List for Sociological Abstracts.
Jezik: Francoščina in angleščina.
Založnik: Proquest.
Posebnosti: Za iskanje po tematiki uporabite deskriptorje, indeksne fraze ali klasifikacijo. Mogoče je tudiiskanje po citirani literaturi.

  
Ulrich's Periodicals Directory

Opis: Podatkovna zbirka, ki omogoča iskanje podatkov o serijskih publikacijah. Obsega podatke o 300.000 akademskih in znanstvenih recenziranih časopisih, prosto dostopnih publikacijah (open-access) časnikih, revijah, letopisih itn. Podatki zajemajo naslov, ISSN, začetek in pogostost izhajanja, tip, recenziranost, jezik, državo, ceno, vsebinsko področje, CODEN, naklado, urednika, občinstvo, opis in zgodovino naslova. Poleg tega so vključeni tudi podatki o različnih medijih (npr. mikrofiš), če je naslov v elektronski obliki, dobite podatke o URL naslova in različnih ponudnikih. Našteti so sekundarni viri - podatkovne zbirke (""Abstracting & Indexing Services""), ki popisujejo (""indeksirajo"") članke nekega naslova, prav tako servisi, kjer lahko naročite dostavo člankov. Dobite lahko tudi kontaktne informacije o založniku, za naročila in urejanje avtorskih pravic. Za določen del naslovov pa si lahko pogledate tudi recenzije. Za iskanje so na razpolago omenjeni kriteriji, ki jih lahko kombinirate z logičnimi operatorji. Najdene zadetke lahko sortirate, zatem pa natisnete, shranite ali pošljete po e-pošti.
Področja: Podatki o serijskih publikacijah z vseh področij.
Časovni razpon: Tedensko dopolnjevanje
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: Bowker.
Posebnosti:  

 
Zbiva

Opis: Zbiva je arheološka bibliografska baza podatkov za vzhodne Alpe in obrobje v zgodnjem srednjem veku. Prostorsko pokriva Slovenijo, Avstrijo, Istro in Kvarner na Hrvaškem in Furlanijo ter Julijsko krajino v Italiji, primerjalno pa vsebuje tudi posamična najdišča iz soseščine in predhodnega obdobja.
Področja: Arheologija.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: Pomoč.
Seznam naslovov:  
Jezik: Jeziki iskanja so slovenščina, angleščina in nemščina.
Založnik: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, skrbnik zbirke Mojca Belak.
Posebnosti: V testni spletni različici so na voljo najdiščni podatki s pripadajočo literaturo, ki jo črpa iz bibliografske baze Libere.