Back to top

 

E-ČASOPISI IN REVIJE

VIR PODROČJE  
Academic Search Complete humanistične, družboslovne in naravoslovne vede  več informacij
AnthroSource antropologija, etnologija  več informacij
Communication & Mass Media Complete komunikologija, sociologija, sociologija kulture, mediji, jezikoslovje, kulturna antropologija, informacijske vede in ostala sorodna področja  več informacij
DOAJ - Directory of Open Access Journals vsa področja znanosti  več informacij
Emerald menedžment, trženje, tehnika, izobraževanje in bibliotekarstvo  več informacij
Hrčak različna področja  več informacij
Ingentaconnect različna področja  več informacij
ITALINEMO italijanistika  več informacij
JSTOR različna področja  več informacij
Library Literature & Information Science Full Text bibliotekarstvo, informacijske znanosti  več informacij
Literature Resource Center literarne vede  več informacij
MasterFILE Premier različna področja  več informacij
Oxford Journals Online različna področja  več informacij
ProQuest Social Science Journals družboslovje  več informacij
PsycARTICLES psihologija in sorodne vede  več informacij
SAGE Journals Online različna področja  več informacij
ScienceDirect različna področja  več informacij
SocINDEX with Full Text različna področja  več informacij
SpringerLink psihologija, informacijske vede, humanistične in družboslovne vede ter druge naravoslovne in tehniške vede  več informacij
Taylor & Francis Online različna področja  več informacij

Podrobnejše informacije o posameznih virih


Academic Search Complete

Opis: Bibliografski opisi in povzetki za okoli 13.700 revij, od tega je več kot 9.000 revij dostopnih s celotnimi besedili člankov.
Področja: Humanistika, družboslovje, naravoslovje in tehnika. Poleg znanstvene literature vključuje tudi aktualna dogajanja iz sveta politike, ekonomije, kulture, tehnologije, zabave itn.
Časovni razpon: Dostopnost bibliografskih opisov in celotnih besedil člankov se pri posameznih naslovih razlikuje.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V zbirki.
Seznam naslovov: Seznam naslovov revijseznam drugih virovseznam naslovov po področjih.
Jezik: Angleščina.
Založnik: EBSCO.
Posebnosti:  


AnthroSource

Opis: Zbirka je namenjena iskanju in branju celotnih besedil člankov iz revij in biltenov, ki jih izdaja American Anthropological Association.
Področja: Antropologija, etnologija, kultura, folklora in ostala sorodna področja.
Časovni razpon: Dostopnost bibliografskih opisov in celotnih besedil člankov se pri posameznih naslovih razlikuje.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V zbirki.
Seznam naslovov: Browse Journals.
Jezik: Angleščina.
Založnik: American Anthropological Association.
Posebnosti: Zbirko zagotavlja ODKJG FDV.


Communication & Mass Media Complete

Opis: Bibliografska zbirka je namenjena pregledu strokovne literature, povezane s komunikacijami in mediji. Vključuje bibliografske zapise za več kot 620 revij. V celotnem besedilu lahko preberemo okoli 500 revij (približno polovica brez omejitve dostopa do najnovejših letnikov).
Področja: Komunikologija, sociologija, sociologija kulture, mediji, jezikoslovje, kulturna antropologija, informacijske vede in ostala sorodna področja.
Časovni razpon: Dostopnost bibliografskih opisov in celotnih besedil člankov se pri posameznih naslovih razlikuje.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V zbirki.
Seznam naslovov: Seznam naslovovseznam naslovov po področjih.
Jezik: Angleščina.
Založnik: EBSCO.
Posebnosti: Zbirko zagotavljajo ODKJG FDV, OHK FF in NUK.

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Opis: Omogoča dostop do kvalitetnih prosto dostopnih znanstvenih in strokovnih revij z vseh strokovnih in jezikovnih področij. Trenutno obsega 10.055 revij iz 135 držav, od tega je mogoče iskanje tudi člankov po 5.926 revijah. Več...
Področja: Vsa področja znanosti.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov: Seznam naslovov.
Jezik: Angleščina.
Založnik: Lund Univeristy Library.
Posebnosti:  


Emerald

Opis: Obsega besedila člankov preko 150 znanstvenih časopisov in bibliografske podatke z abstrakti o člankih iz 300 znanstvenih časopisov. Združuje vira Emerald Fulltext in Emerald Management Reviews.
Področja: Menedžment, trženje, tehnika, izobraževanje, bibliotekarstvo, sociologija.
Časovni razpon: V zbirki je mogoče iskati članke od leta 1994. Zbirka se dopolnjuje dnevno.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V zbirki.
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: Emerald.
Posebnosti:  


Hrčak Portal znanstvenih časopisa Hrvatske

Opis: Hrčak je zbirni portal, kjer so z enega mesta dostopni hrvaški znanstveni in strokovni časopisi, ki svoje članke ponujajo v odprtem dostopu oziroma tudi časopisi z bibliografskimi podatki in izvlečki člankov. Uporabnikom omogoča enostavno iskanje časopisov in člankov z iskanjem po abecedi ali po področjih znanosti ali z iskanjem po različnih poljih.
Področja: Različna področja.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: V zbirki.
Seznam naslovov: Abecedni popis časopisa.
Jezik: Hrvaščina.
Založnik: Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvoSrce.
Posebnosti:  

Ingentaconnect

Opis: Ingentaconnect omogoča iskanje znanstvene in strokovne literature z vseh področij ter branje člankov. Obsega bibliografske podatke z izvlečki in besedila člankov iz 15.531 publikacij.
Področja: Različna področja.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani.
Pomoč pri iskanju: Help.
Seznam naslovov: V zbirki.
Jezik: Angleščina.
Založnik: Publishing Technology.
Posebnosti: Dnevno dopolnjevanje.

ITALINEMO - Riviste di italianistica nel mondo

Opis: ITALINEMO - Riviste di italianistica nel mondo obsega ok. 120 revij predvsem s področja italijanske kulture in literarne kritike. Ponuja povzetke člankov, ki so izšli po letu 2000.
Področja: Italijanistika.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik: Italijanščina.
Založnik: Italinemo.
Posebnosti:  


JSTOR

Opis: JSTOR (Journal Storage) je arhiv namenjen iskanju in branju celotnih besedil več kot 2000 znanstvenih časopisov z različnih področij. Poudarek je predvsem na starejših letnikih časopisov, tako da so pogosto na voljo od začetka njihovega izhajanja.
Področja: Različna področja.
Časovni razpon: Arhiv obsega večinoma vse letnike revij, razen najnovejših letnikov. Zapora dostopa je v povprečju 2 do 3 leta.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: Help.
Seznam naslovov: Seznam naslovov.
Jezik: Angleščina.
Založnik: JSTOR.
Posebnosti:  


Library Literature & Information Science Full Text

Opis: Bibliografska zbirka s celotnimi besedili, namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju člankov. Obsega bibliografske podatke o člankih iz 400 časopisov, poglavjih iz knjig in prispevkih z znanstvenih srečanj in besedila člankov iz več kot 170 časopisov.
Področja: Bibliotekarstvo in informacijske znanosti (iskanje in shranjevanje informacij, uporaba in uporabniki knjižnic, menedžment knjižnic, gradnja in oprema knjižnic, promocija knjižnic, avtomatizacija, katalogizacija, avtorsko pravo, klasifikacija, založništvo in knjigotrštvo, zaščita gradiva, menedžment znanja in informacij, informacijska tehnologija, umetna inteligenca itd.).
Časovni razpon: Izvlečki od leta 1985, celotna besedila člankov iz izbranih revij pa od leta 1994. Zbirka se dopolnjuje četrtletno.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V zbirki.
Seznam naslovov: Seznam naslovov.
Jezik: Angleščina.
Založnik: H. W. Wilson.
Posebnosti: Zbirka je bila do konca leta 2011 dostopna na OVID-ovi platformi, z letom 2012 je dostopna na EBSCOHost-u.


Literature Resource Center

Opis: Literature Resource Center služi za iskanje znanstvene literature in besedil člankov s področja literarnih ved, biografskih in kritičnih esejev o avtorjih, bibliografij in vsebin del, izbranih spletnih mest ter portretov. Obsega besedila člankov iz več kot 370 znanstvenih časopisov in besedila iz več kot 420 referenčnih del. Vključuje MLA International Bibliography, ki obsega bibliografske podatke o člankih iz 3800 znanstvenih časopisov, knjig, poglavij iz knjig, disertacij in knjižnih zbirk od leta 1926 dalje.
Področja: Literarne vede.
Časovni razpon: Izvlečki od leta 1985, celotna besedila člankov iz izbranih revij pa od leta 1994. Zbirka se dopolnjuje četrtletno.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V iskalniku Help.
Seznam naslovov: Seznam naslovov.
Jezik: Angleščina.
Založnik: Gale.
Posebnosti:  


MasterFILE Premier

Opis: MasterFILE Premier je zbirka v celoti objavljenih člankov. Obsega bibliografske opise s povzetki člankov iz 2.650 revij, magazinov in znanstvenih časopisov, besedila člankov iz 1.740 naslovov, besedila 500 knjig (turistični vodniki, almanahi itd.), več kot 341.650 fotografij, zemljevidov in zastav ter American Heritage Dictionary.
Področja: Vsa področja znanosti.
Časovni razpon: Od leta 1975.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V zbirki.
Seznam naslovov: Seznam naslovov revijseznam drugih virovseznam naslovov po področjih.
Jezik: Angleščina.
Založnik: EBSCO.
Posebnosti:  


Oxford Journals Online

Opis: Zbirka je namenjena iskanju in branju člankov v polnem besedilu iz več kot 230 revij, ki jih izdaja založba Oxford University Press (OUP).
Področja: Medicina, biologija, fizika, matematika, družboslovje, humanistika in druga.
Časovni razpon: Od leta 1996.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov: Journals A - Z .
Jezik: Angleščina.
Založnik: Oxford University Press.
Posebnosti: Zbirko zagotavlja NUK.


ProQuest Social Science Journals

Opis: Zbirka omogoča pregledovanje izvlečkov iz več kot 510 znanstvenih časopisov. Od tega je okoli 280 časopisov dostopnih s celotnimi besedili.
Področja: Družboslovje.
Časovni razpon: Dostopnost bibliografskega opisa in celotnih besedil se pri posameznih naslovih razlikuje.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V zbirki.
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: ProQuest Information & Learning.
Posebnosti:  


PsycARTICLES

Opis: Zbirka celotnih besedil člankov iz 103 revij založnikov American Psychological Association (APA), Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group.
Področja: Psihologija in sorodne vede.
Časovni razpon: Za večino revij v zbirki je mogoče iskanje od prvega letnika izida. Za vse revije so leta zaloge navedena v seznamu naslovov.
Dostop: Oddaljen dostop z geslom ter brez gesla iz prostorov Filozofske fakultete, Narodne in univerzitetne knjižnice, Medicinske fakultete in Fakultete za družbene vede. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V zbirki.
Seznam naslovov: Seznam naslovov.
Jezik: Angleščina.
Založnik: American Psychological Association.
Posebnosti: Zbirko zagotavljajo: Konzorcij knjižnic FF (Odd. za psihologijo, OHK), NUK, FDV, CMK.

SAGE Journals Online

Opis: Paket revij SAGE omogoča dostop do okoli 590 naslovov znanstvenih revij uglednega založnika Sage Publications, ki skupaj obsegajo preko 94.000 celotnih besedil člankov. Zastopane so različne znanstvene discipline.
Področja: Vsa področja znanosti.
Časovni razpon: Od leta 1999.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V iskalnem oknu uporabite povezavo Help.
Seznam naslovov: Seznam naslovov.
Jezik: Angleščina.
Založnik: Sage.
Posebnosti:  


ScienceDirect

Opis: Zbirka enega najpomembnejših svetovnih založnikov e-revij s področij tehnike, naravoslovja, medicine in tudi drugih ved. V 2014 imajo uporabniki Univerze v Ljubljani dostop do naslovov revij iz t. i. Freedom Collection , ki vsebuje skoraj vse revije servisa Science Direct - ca. 2.000 naslovov. Naročene revije so dostopne od leta 1995 oz. od leta začetka naročila + 5 let za nazaj. Nenaročeni naslovi so dostopni za zadnjih 5 let (zadnji 4 letniki in tekoče leto), torej od leta 2010 dalje.
Področja: Vsa področja znanosti, med njimi psihologija, umetnost in humanistika, družboslovje, poudarek je na naravoslovju in tehniki.
Časovni razpon: Pregledovanje celotnih besedil revij je mogoče od leta 1995 oziroma za zadnjih pet let.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, NUK in CTK. Oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene UL, NUK in CTK. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V zbirki.
Seznam naslovov: Seznam naslovov.
Jezik: Angleščina.
Založnik: Elsevier.
Posebnosti: Konzorcij UL, CTK, NUK, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, PKLJ, IMT, KIS s sofinanciranjem ARRS.


SocINDEX with Full Text

Opis: Služi za iskanje strokovne in znanstvene literature ter branje člankov in knjig. Na voljo so celotna besedila člankov iz približno 895 revij in  celotna besedila prispevkov s konferenc ter celotna besedila 850 knjig. Na voljo so tudi podrobnejši podatki o avtorjih.
Področja: Sociologija, socialna psihologija.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V zbirki.
Seznam naslovov: Seznam naslovovseznam naslovov po področjih.
Jezik: Angleščina.
Založnik: EBSCO.
Posebnosti:  


SpringerLink

Opis: Obsega 1.800 naslovov znanstvenih in strokovnih revij, za nekatere je mogoč dostop do celotnih besedil člankov. Vključuje naslove založnikov Springer in Kluwer Academic Publishers.
Področja: Vsa področja znanosti.
Časovni razpon: Bibliografski opisi in dostopnost besedil se pri posameznih revijah razlikujejo. Večina naslovov s celotnimi besedili je dostopna od leta 1997.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V zbirki.
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: Springer.
Posebnosti: Zbirko zagotavljajo: Konzorcij Centralne tehniške knjižnice in Univerzitetne knjižnice Maribor.Licenčni pogoji

 

 

Taylor &  Francis Online 

 Opis: Zbirka celotnih besedil člankov skoraj 1.900 elektronskih revij založbe Taylor & Francis Group. 
 Področja: Vsa področja znanosti.
 Časovni razpon: Pregledovanje celotnih besedil člankov je mogoče od leta 1997.
 Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
 Pomoč pri iskanju: V zbirki.
 Seznam naslovov: Seznam naslovov.
 Jezik: Angleščina.
 Založnik Taylor & Francis Group.
Posebnosti