Back to top

 

E-PRIROČNIKI

 

VIR PODROČJE  
Slovarji AMEBIS (CTK) splošni slovarji  več informacij 
Credo Online Reference Service, Academic Core Collection različna področja  več informacij
Encyclopedia Britannica Online Academic Edition različna področja  več informacij
Evrokorpus zakonodaja Evropske unije  več informacij
IATE - Inter Active Terminology for Europe večjezični slovar  več informacij
Kindlers Literatur Lexikon književnost  več informacij
Nachschlage.net (Kritisches Lexikon zur Gegenwartsliteratur-KLG) sodobna nemška književnost  več informacij
Oxford Art Online (Grove Art) umetnost  več informacij
Oxford English Dictionary Online angleško-angleški slovar  več informacij
Oxford Music Online (Grove Music) glasba  več informacij
Slovarske in besedilne zbirke ZRC SAZU splošni slovarji, jezikoslovje, slovenski jezik...  več informacij
The New Pauly Online    

Podrobnejše informacije o posameznih virih


Slovarji AMEBIS (CTK)

Opis: CTK ponuja nabor slovarjev AMEBIS, ki obsega najpomembnejše slovarje ter jezikovne priročnike založb kot sta DZS in ZRC SAZU.
Zbirka zajema: Slovenščina - Slovenski pravopis 2001 - Slovar slovenskega knjižnega jezika Angleščina - Veliki angleško-slovenski slovar - Slovensko-angleški slovar - Angleško-slovenski poslovni slovar - Slovensko-angleški poslovni slovar– Angleško-slovenski pravni slovar – Slovensko-angleški pravni slovar  Nemščina - Veliki nemško-slovenski slovar - Veliki slovensko-nemški slovar (druga prenovljena izdaja) - Nemško-slovenski poslovni slovar - Slovensko-nemški poslovni slovar - Tehniški metalurški slovar (slovensko-angleško-nemški) – Nemško-slovenski avtomobilistični slovar  Italijanščina - Veliki italijansko-slovenski slovar Francoščina - Francosko-slovenski slovar - Slovensko-francoski slovar Španščina – Špansko-slovenski slovar – Slovensko-španski slovar
Dostop: Dostop iz prostorov UL. Do zbirke ni možno dostopati z oddaljenim dostopom.
Pomoč pri iskanju: V vsaki zbirki je na voljo rubrika za pomoč.
Založnik: DZS in ZRC SAZU.
Posebnosti:  

 

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

Opis: Je referenčna zbirka 600 različnih del (atlasov, slovarjev, enciklopedij, priročnikov, biografskih leksikonov itn.) z različnih strokovnih področij (filozofija, glasba, geografija, jezikoslovje, likovne umetnosti, medicina, naravoslovje, pravo, psihologija, sociologija, tehnika, verstva, zgodovina itn.) številnih založnikov, med njimi tudi Cambridge University Press, Elsevier, Routledge, SAGE, Wiley-Blackwel itn.
Področja: Različna področja.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V viru samem.
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: Credo Reference 
Posebnosti: Znotraj zbirke je možno razširiti iskanje še na druge zelo kvalitetne vire kot so Encyclopedia Britannica (splošna enciklopedija), Oxford Art Online (enciklopedije likovne umetnosti), Oxford Music Online (enciklopedija glasbe), Oxford English Dictionary (slovar), Slovenska biografija, dLib in druge multidisciplinarne zbirke različnih ponudnikov (EBSCOhost, ProQuest itn.). Vmesnik omogoča zvočno predvajanje besedil in prevajanje besedil (Google prevodi), zanimiva je iskalna možnost mind map, ki prikaže rezultate iskanj v obliki miselnih vzorcev (mreža tematsko povezanih pojmov).

Dostop do zbirke je omogočila NUK.

Enyclopedia Britannica Online Academic Edition

Opis: Encyclopedia Britannica Online Academic Edition vsebuje celotno vsebino tiskane izdaje enciklopedije z več kot 108.000 članki, 35.000 slikami, ilustracijami itn., Merriam-Webster's Collegiate Dictionary in Thesaurus z več kot 550.000 gesli, Year in Review (pregled dogodkov v posameznem letu), 4.000 video in zvočnih posnetkov, atlas sveta, časovni trak, celotna besedila 220 klasičnih del 140 avtorjev, 20 tematsko obdelanih področij, 4.000 citatov slavnih ljudi, osnovne in statistične podatke o državah sveta, ki jih je možno medsebojno primerjati.
Področja: Različna področja.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V viru samem.
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: Encyclopedia Britannica.
Posebnosti: Iskanje je možno po ključnih besedah. Možno je tudi pregledovanje po ključnih besedah (The Index), po abecedi gesel (A-Z Browse) in tematskih področjih in podpodročjih (By Subject).


Evrokorpus

Opis: Evrokorpus je dvojezična zbirka (angleško-slovenska), sestavljena iz pomnilnikov prevodov pravnih aktov EU, ki nastajajo v Sektorju za prevajanje Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (SVEZ) z uporabo Tradosovega prevajalskega orodja Translator's Workbench. Pri pripravi slovenske različice pravnih aktov EU sodelujejo poleg pravnih redaktorjev in redaktoric Oddelka za pravno redakcijo Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo tudi strokovni redaktorji in redaktorice – področni strokovnjaki in strokovnjakinje iz resornih organov ter akademskih in drugih strokovnih institucij.
Področja: Zakonodaja Evropske unije.
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: V zbirki sami izberite navodila.
Jezik: Angleščina, nemščina, francoščina in slovenščina.
Založnik: .
Posebnosti:  


IATE - Inter Active Terminology for Europe

Opis: IATE - Inter Active Terminology for Europe ponuja večjezikovni slovar strokovnih izrazov, ki se pojavljajo v predpisih, priporočilih in ostalih dokumentih Evropske unije. Zagotavlja prevod v 24 jezikov članic evropske skupnosti. Več...
Področja: Različna področja.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: Pomoč.
Založnik: .
Posebnosti:  


Kindlers Literatur Lexikon

Opis: Kindlers Literatur Lexikon obsega 18.000 del svetovne književnosti od začetkov do sedanjosti. V člankih so vsebine, literarne študije, literatura o delih in življenjepisi avtorjev. Članki so razvrščeni po abecednem vrstnem redu avtorjev ali naslovih del neznanih avtorjev. Za več informacij o delu uporabite Informationen zum Werk.
Področja: Svetovna književnost.
Dostop: Brez gesla, samo iz prostorov na Filozofski fakulteti.
Pomoč pri iskanju: V viru uporabite povezavo Service in nato Hilfe.
Jezik: Nemščina.
Založnik: J B. Metzler.
Posebnosti: Spletni dostop do leksikona je omogočila Knjižnica za anglistiko, germanistiko in prevajalstvo.


Nachschlage.net (KLG)

Opis: Nachschlage.net sestavlja več del: Kritisches Lexikon zur Gegenwartsliteratur-KLG, Kritisches Lexikon zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur, Komponisten der Gegenwart, Lexikon der Illustration. Lahko iščemo v skupnem iskalniku po vseh delih ali pa izberemo samo eno. KLG je temeljno referencno delo za študij sodobne nemške književnosti. Leksikon obsega članke o skoraj 650 avtorjih. Vključuje avtorje, katerih poglavitna dela so izšla po letu 1945 oziroma so začela vplivati po tem letu. Članek obsega kratek življenjepis (Biogramm), seznam literarnih nagrad, zatem obsežnejši esej, ki analizira in interpretira avtorjevo delo, sledi bibliografija objav v knjigah, zbornikih in revijah, seznam prevodov v nemščino (avtor kot prevajalec), seznam izvedb gledaliških in radijskih del, scenarijev, kabaretov, zvočnih posnetkov (kasete, cedeji, gramofonske plošče) in intervjujev ter seznam literature o avtorju. Po vseh teh poljih je možno tudi iskati.
Področja: Sodobna nemška književnost.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V iskalnem oknu uporabite povezavo Hilfe.
Seznam naslovov: Uporabite menije v servisu.
Jezik: Nemščina.
Založnik: edition text+kritik.
Posebnosti: Opozarjamo vas, da se vsak prikaz besedila članka posebej zaračuna, zato vas prosimo, da odpirate samo tiste članke, ki jih res potrebujete.


Oxford Art Online (Grove Art)

Opis: Oxford Art Online je temeljna enciklopedija umetnosti. Omogoča simultani iskanje po več refrenčnih delih hkrati: Grove Art Online, the Benezit Dictionary of Artists, the Encyclopedia of Aesthetics, The Oxford Companion to Western Art, and The Concise Oxford Dictionary of Art Terms.
Področja: Slikarstvo, kiparstvo, arhitektura ter tudi dekorativne umetnosti - keramika, steklo, notranje oblikovanje.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju: V iskalnem oknu si pomagate z rubriko Help.
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: Oxford University Press.
Posebnosti:  


Oxford English Dictionary Online

Opis: Elektronska oblika Oxford English Dictionary (druga izdaja), najbolj avtoritativnega in najobsežnejšega slovarja angleščine. Obsega približno 290.000 gesel, vključuje tudi etimologije besed, primere uporabe, izgovorjavo itn. Zahtevno iskanje omogoča uporabo različnih kriterijev, operatorjev in omejitev ipd.
Področja: Angleško-angleški slovar.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: Oxford University Press.
Posebnosti: Dostop za Univerzo v Ljubljani zagotavlja NUK.


Oxford Music Online (Grove Music)

Opis: Temeljna enciklopedija muzikologije in glasbe nasploh. Vključuje Grove Music Online, The Oxford Dictionary of Music, The Oxford Companion to Music.
Področja: Klasična glasba, popularna glasba, operna glasba, historična in sistematična muzikologija, etnomuzikologija, jazz.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: Oxford University Press.
Posebnosti: Dostop so omogocili NUK, Akademija za glasbo, Oddelek za muzikologijo FF.

Slovarske in besedilne zbirke ZRC SAZU

Opis: Slovarske in besedilne zbirke ZRC SAZU predstavljajo različne, za uporabo v celoti brezplačne podatkovne zbirke slovarjev in besedil.
Zbirka obsega: Nova beseda Seznam besed slovenskega jezika Beseda Slovar slovenskega knjižnega jezika Odzadnji slovar slovenskega jezika Besedišče slovenskega jezika Slovarček krajšav Oblikoslovno označena besedila Besedne leme iz zbranih del C. Kosmača Določevanje osnovnih besednih oblik Ugotavljanje pogostnosti besednih oblik
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: .
Založnik: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.
Posebnosti: