Back to top

 

Knjižnica Oddelka za ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO

Lokacija

Zavetiška 5, pritličje, soba 008

POSEBNE SLUŽBE: Dokumentacija in etnološki informacijski laboratorij

Uradne ure

pon, tor, čet, pet 10-14,

sre 11-17

Poletne uradne ure 

 

Prazniki in dela prosti dnevi

31. 10. - 1. 11. 2017, 25. 12. - 26. 12. 2017, 1. 1. - 2. 1. 2018, 8. 2. 2018, 2. 4. 2018, 27. 4. - 30. 4. 2018, 1. 5. - 2. 5. 2018, 25. 6. 2018, 1. - 15. 8. 2018 (kolektivni dopust). 

Na dneve pred praznikom, 30. 10. 201​7, 7. 2. in 26. 4. 2018, bodo knjižnice, ki so odprte tudi v popoldanskem času, obratovale po skrajšanem urniku, in sicer do 15. ure.

Obvestila

 

Kontakti

E-naslov: ohk.etn@ff.uni-lj.si

Tel. št.: (01) 241 1528

Spletna stran: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=74

Zaposleni

Damjana Žbontar Furlan, bibl., vodja knjižnice

O knjižnici

Knjižnica Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo deluje skupaj z Oddelkom od leta 1945. Leta 1992 se je z Oddelkom preselila na Zavetiško 5 na Viču.

Zbirka obsega več kot 19500 enot domačih in tujih monografskih in serijskih publikacij s področja etnologije, socialne in kulturne antropologije ter folkloristike. Knjižnica poleg slovenske etnološke in antropološke literature hrani tudi tuja temeljna dela za področje Balkana, Evrope in neevropskih dežel. Letno prejemamo preko 80 naslovov domačih in tujih specializiranih serijskih publikacij. Hranimo več kot 3300 doktorskih disertacij, magistrskih, diplomskih in seminarskih del študentov Oddelka.

V začetku leta 2000 smo s preureditvijo knjižnice pridobili čitalnico s 32-imi sedeži, kjer je na voljo 6 računalnikov, ki omogočajo dostop do interneta in s tem do informacijskih virov, servisov in podatkovnih zbirk kot so JSTOR, Science Direct, Springerlink, Academic Search Premier (EBSCOhost), SocINDEX with Full Text (EBSCOhost) itd.

V čitalnici je tudi 8 panojev, kjer študentje in zaposleni na Oddelku pripravljajo občasne razstave.

Knjižnica skrbi tudi za bibliografije zaposlenih na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo.

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja poteka v OHK kot celoti. Izpolnjen zahtevek za medknjižnično izposojo je treba oddati v pisarni OHK, s. 37, ali poslati po elektronski pošti. 

Posebnosti knjižnice

Zaradi prostorske ureditve in varnostnih razlogov, knjižnično gradivo ni dostopno v prostem pristopu. Čas izposoje monografskih publikacij na dom je odvisen od statusa gradiva. Za slovarje, leksikone, priročnike, enciklopedije, serijske publikacije, seminarska, diplomska, in magistrska dela ter doktorske disertacije je izposoja mogoča samo v čitalnici. Fotokopiranje je omejeno. 

Klasični listkovni katalogi: npr.

AIK, …

 l945 - 1983   

34% zaloge

Katalog seminarskih in diplomskih nalog

1945 - 2002

8% zaloge

Elektronski katalogi:

COBISS/OPAC,       

1984-      

51% zaloge

katalog seminarskih in diplomskih nalog

2003 -

7% zaloge

POSEBNE SLUŽBE: Dokumentacija in etnološki informacijski laboratorij

 

Lokacija

Zavetiška 5, pritličje, soba 011

Uradne ure

pon-pet  9-14

Poletne uradne ure

 

Prazniki in dela prosti dnevi

31. 10., 24.-26. 12., 31. 12., 2. 1., 6. 4., 27. 4., 1. 5., 25.-26. 6., 3.-14. 8. (kolektivni dopust); dan pred praznikom (24. 6.) bo knjižnica odprta do 15.00

Obvestila

 

.

Kontakti

E-naslov: mihaela.hudelja@ff.uni-lj.si

Telefon: 01 241 1584

Spletna stran: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/informacija.asp?id_meta_type=75

Zaposleni

Mihaela Hudelja

O knjižnici

Hrani gradivo v pisni, vizualni in zvočni obliki, ki je bilo zbrano v okviru terenskega raziskovalnega dela v Sloveniji, evropskih državah, Afriki, Južni Ameriki.

Posebnosti knjižnice

Gradivo ni v prostem pristopu in se lahko uporablja samo v čitalnici.