Back to top

 

Knjižnica Oddelka za FILOZOFIJO

Lokacija

4. nadstropje, soba 439: izposoja gradiva in čitalnica,

soba 440a: katalogizacija, informacijsko svetovanje in posredovanje poizvedb

Uradne ure

pon, tor, čet, pet 10-14,

sre 11-17

Poletne uradne ure 

 

Prazniki in dela prosti dnevi

31. 10. - 1. 11. 2017, 25. 12. - 26. 12. 2017, 1. 1. - 2. 1. 2018, 8. 2. 2018, 2. 4. 2018, 27. 4. - 30. 4. 2018, 1. 5. - 2. 5. 2018, 25. 6. 2018, 1. - 15. 8. 2018 (kolektivni dopust). 

Na dneve pred praznikom, 30. 10. 201​7, 7. 2. in 26. 4. 2018, bodo knjižnice, ki so odprte tudi v popoldanskem času, obratovale po skrajšanem urniku, in sicer do 15. ure.

Obvestila

 

Kontakti

E-naslov: ohk.fil@ff.uni-lj.si

Tel. št.: (01) 241 11 17 – izposoja gradiva: kontaktna oseba Marko Kitin (01) 241 11 16

Spletna stran oddelka: http://oddelki.ff.uni-lj.si/filo/

Zaposleni

Marjetka Ščelkov, prof. filozofije in primerjalne književnosti, viš. bibl., vodja knjižnice

Marko Kitin, univ. dipl. filozof in literarni komparativist, bibl.

O knjižnici

Knjižnica Oddelka za filozofijo deluje od nastanka Univerze v Ljubljani leta 1919 kot osrednja  slovenska strokovna in specialistična knjižnica za filozofijo. Na Aškerčevi 2 je v okviru Filozofske fakultete od leta 1961, v sedanje prostore pa se je preselila avgusta 1997.

Knjižnični fond obsega predvsem knjižno gradivo, s katerim omogoča in podpira pedagoško ter raziskovalno delo na oddelku.

Knjižnica ima tudi čitalnico oz. 14 čitalniških sedežev in 3 računalnike s priključki na internet oz. z dostopom do različnih informacijskih servisov in podatkovnih zbirk ter ločeno Meinongovo knjižnico z arhivskim gradivom.

Meinongova knjižnica je bila odlična zasebna knjižnica  prof. dr. Alexiusa Meinonga iz Graza. Po njegovi smrti je bila leta 1921 odkupljena od avstrijskih dedičev ter zaupana v varstvo njegovemu učencu dr. Francetu Vebru – tako je obogatila filozofsko knjižnico na oddelku kot ločeni del knjižnice z omejenim pristopom.

Skupni fond knjižnice obsega preko 25.000 enot knjižničnega gradiva:

 • preko 21.000 monografij (knjige, zbirke oz. zbrana dela posameznih filozofov, obsežna referenčna zbirka strokovnih slovarjev in enciklopedij)
 • preko 1000 enot disertacij, magistrskih in diplomskih del
 • preko 1000 letnikov strokovnih in znanstvenih časopisov
 • Meinongovo knjižnico, ki ima 2387 monografskih enot in 346 letnikov časopisov.

Knjižnica tekoče prejema 29 naslovov serijskih publikacij, od tega 15 v tujih jezikih.

Kot matična knjižnica za filozofijo skrbi za bibliografije raziskovalcev z Oddelka za filozofijo ter nekaterih zunanjih sodelavcev.

V knjižnici poteka med uradnimi urami tudi izobraževanje uporabnikov (manjše skupine ali individualno) za iskanje gradiva preko COBISS/OPAC-a ali za uporabo informacijskih virov on-line.

 

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja poteka v OHK kot celoti. Izpolnjen zahtevek za medknjižnično izposojo je treba oddati v pisarni OHK, s. 37, ali poslati po elektronski pošti. 

Posebnosti knjižnice

 • urejeno članstvo v OHK FF oz. na Univerzi v Ljubljani
 • za obvezno študijsko gradivo je izposoja avtomatizirana (COBISS), starejše gradivo pa se izposoja ročno (zadolžnice)
 • knjižnično gradivo je delno dostopno v prostem pristopu z asistenco bibliotekarke oz. demonstratorjev
 • v skupno čitalnico FF se izposojajo monografije in referenčno gradivo
 • doktorske, magistrske, diplomske, arhivske in dragocene izvode ter revije se lahko uporablja le v čitalnici knjižnice za filozofijo
 • na dom se izposoja monografije za 1 mesec ali 14 dni, učbenike pa za 14 dni
 • rok izposoje je mogoče podaljšati osebno, po telefonu ali internetu - razen od maja do septembra, ko so glavni izpitni roki.