Back to top

 

Knjižnica Oddelka za GEOGRAFIJO

Lokacija

2. nadstropje, soba 236

POSEBNE SLUŽBE: Kartografska zbirka

Lokacija: 2. nadstropje, soba 219A 

Uradne ure

pon, tor, pet 9-14,

sre, čet 9-17

Poletne uradne ure

 

Prazniki in dela prosti dnevi

31. 10. - 1. 11. 2017, 25. 12. - 26. 12. 2017, 1. 1. - 2. 1. 2018, 8. 2. 2018, 2. 4. 2018, 27. 4. - 30. 4. 2018, 1. 5. - 2. 5. 2018, 25. 6. 2018, 1. - 15. 8. 2018 (kolektivni dopust). 

Na dneve pred praznikom, 30. 10. 201​7, 7. 2. in 26. 4. 2018, bodo knjižnice, ki so odprte tudi v popoldanskem času, obratovale po skrajšanem urniku, in sicer do 15. ure.

Obvestila

 

Kontakti

E-naslov: ohk.geo@ff.uni-lj.si,

Tel. št.: +386 (0)1 241 1250, +386 (0)1 241 1252

Spletna stran: http://geo.ff.uni-lj.si/knjiznica/knjiznica

Zaposleni

Lucija Miklič Cvek, bibl., vodja knjižnice

Ida Knez - Račič, viš. bibl.

dr. Martina Frelih, bibl.

O knjižnici

Knjižnica je bila ustanovljena leta 1919 v sklopu tedaj ustanovljenega Geografskega instituta pri novi slovenski univerzi. Danes je osrednja geografska knjižnica v Sloveniji. Hrani domača in tuja dela s področja geografije in sorodnih ved.

Knjižno gradivo pridobivamo z nakupom, darovi ali kot zameno slovenskih geografskih revij za tuje in slovenske revije. Knjižnica na ta način posredno skrbi za uveljavljanje slovenske geografije v svetu.

Uporabniki naše knjižnice so predvsem študentje geografije slovenskih univerz. Med rednimi obiskovalci so tudi profesorji in raziskovalci  geografskih in sorodnih inštitucij in drugi. Kljub velikemu povečanju knjižničnega fonda in števila obiskovalcev so knjižnici Oddelka za geografijo namenjeni isti prostori kot leta 1960.

Knjižnica skrbi za bibliografije raziskovalcev Oddelka za geografijo. Spremlja tudi objave slovenskih geografov in jih vnaša v COBISS/ COBIB.

Za študente prvega letnika pripravimo vsako leto ogled knjižnice in inštrukcije iz iskanja po računalniških katalogih in bazah elektronskih revij in člankov iz njih.

Vsem obiskovalcem knjižnice je namenjen Kažipot po geografski knjižnici, ki obiskovalcem nudi osnovne napotke za iskanje gradiva in predstavi dejavnost knjižnice.

Knjižnična zbirka (podatki za leto 2007) obsega :

  • 49.182 enot knjižnega gradiva (knjige, letnikov revij)
  • 5.995 seminarskih nalog, diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij
  • več kot 300 naslovov revij

Avtomatizirana izposoja je v knjižnici od začetka študijskega leta 1999/2000.

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja poteka v OHK kot celoti. Izpolnjen zahtevek za medknjižnično izposojo je treba oddati v pisarni OHK, s. 37, ali poslati po elektronski pošti. 

Posebnosti knjižnice

Na dom izposojamo:

  • turistične vodnike (so v prostem pristopu) za 14 dni
  • Dela Odd. za geografijo FF, Geografski vestnik, Geografski obzornik, Acta geographica Slovenica, Geografija v šoli za 14 dni
  • ostale knjige za 1 mesec

Na dom ne izposojamo :

  • revij (razen zgoraj navedenih),
  • statističnega gradiva,
  • leksikonov, enciklopedij, slovarjev,

Navedeno gradivo lahko bralci uporabljajo v oddelčni čitalnici ali fakultetni čitalnici (soba 015).

Diplomska in magistrska dela, seminarske naloge, doktorske disertacije in arhivsko gradivo lahko bralci pregledujejo le v oddelčni čitalnici. Fotokopiranje ni dovoljeno!

Elektronski katalogi:

Računalniški katalog knjižnica izdeluje od leta 1994, ko je postala aktivni član slovenskega vzajemnega kataloga COBISS/COBIB. Ob novi postavitvi gradiva smo katalogizirali vse knjižno gradivo do leta 1960, starejše gradivo selektivno obdelujemo glede na pomembnost za stroko in uporabnike. Konec leta 2000 smo klasični listkovni katalog prenehali dopolnjevati z novimi kataložnimi listki.

Katalog seminarskih nalog obsega seminarske naloge študentov geografije na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete.

Bilten novosti pripravljamo šestkrat letno in ga pošiljamo geografskim in sorodnim ustanovam in posameznikom. Od januarja 2000 je bilten dostopen na spletnih straneh Oddelka za geografijo. Bilten novosti omogoča preskok v vzajemni katalog Slovenije COBISS/COBIB.

 

POSEBNE SLUŽBE: KARTOGRAFSKA ZBIRKA

Lokacija

2. nadstropje, soba 219A

Uradne ure

pon-pet 11-13

sre tudi 15-17

Poletne uradne ure

 

Prazniki in dela prosti dnevi

31. 10., 24.-26. 12., 31. 12., 2. 1., 6. 4., 27. 4., 1. 5., 25.-26. 6., 3.-14. 8. (kolektivni dopust); dan pred praznikom (24. 6.) bo knjižnica odprta do 15.00

Obvestila

 

Kontakti

01 241 1234

Zaposleni

dr. Martina Frelih, bibliotekarka

O knjižnici

V kartografski zbirki je 41.964 enot neknjižnega gradiva. Obsega tiskane karte vseh vrst in meril, med drugim stenske karte, temeljne topografske načrte in topografske karte različnih izdaj in tehnik (tudi stare avstrijske in italijanske karte slovenskega ozemlja), geološke, vegetacijske karte, avtokarte in načrte mest za Slovenijo, Evropo in svet. V zbirki je 400 atlasov. Individualnemu študiju je namenjenih pet čitalniških mest.

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja poteka v OHK kot celoti. Izpolnjen zahtevek za medknjižnično izposojo je treba oddati v pisarni OHK, s. 11, ali poslati po elektronski pošti. 

Posebnosti knjižnice

Gradivo ni v prostem pristopu, za izposojo skrbi bibliotekarka. Gradivo je možno iskati v računalniškem katalogu COBISS/COBIB.

Na dom izposojamo turistične karte in topografske karte (za 14 dni), ostalo gradivo izposojamo za v čitalnico.