Back to top

 

Knjižnica Oddelka za PSIHOLOGIJO

Lokacija

prizidek, R2B

POSEBNE SLUŽBE: INDOK SLUŽBA Oddelka za psihologijo

Uradne ure

pon, tor, čet, pet 10-14,

sre 10-17

Poletne uradne ure 

 

Prazniki in dela prosti dnevi

31. 10. - 1. 11. 2017, 25. 12. - 26. 12. 2017, 1. 1. - 2. 1. 2018, 8. 2. 2018, 2. 4. 2018, 27. 4. - 30. 4. 2018, 1. 5. - 2. 5. 2018, 25. 6. 2018, 1. - 15. 8. 2018 (kolektivni dopust). 

Na dneve pred praznikom, 30. 10. 201​7, 7. 2. in 26. 4. 2018, bodo knjižnice, ki so odprte tudi v popoldanskem času, obratovale po skrajšanem urniku, in sicer do 15. ure.

Obvestila

 

Kontakti

E-naslov: ohk.psi@ff.uni-lj.si

Tel. št.: (01) 241 1186

Spletna stran:  http://psy.ff.uni-lj.si/slo/Knjižnica_in_INDOK

Zaposleni

Milena Vukić, univ. dipl. bibl., univ. dipl. angl., bibl., vodja knjižnice

Mojca Žaberl, univ. dipl. soc. kult. in dipl. bibl., viš. bibl.

Saša Jontez, univ. dipl. etnol., univ. dipl. kult. antropol., bibl.

O knjižnici

Knjižnica Oddelka za psihologijo je od ustanovitve leta 1951 osrednja slovenska strokovna knjižnica za psihologijo. Hrani predvsem knjižno gradivo, s katerim podpira pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku. Z njim pokriva tako teoretična psihološka področja (med njimi: metodologija, razvojna psihologija, obča psihologija, psihologija osebnosti, socialna psihologija) kot uporabna (med njimi: pedagoška psihologija, klinična psihologija, psihologija dela, športna psihologija).

Fond knjižnice obsega nad 17.000 enot knjižničnega gradiva:

  • nad 14.000 monografij (knjig, diplomskih in magistrskih del, doktorskih disertacij)
  • okoli 3.000 letnikov strokovnih in znanstvenih časopisov
  • nad 300 enot neknjižnega gradiva (elektronski viri).

Tekoče prejema več kot 40 tujih in domačih znanstvenih in strokovnih časopisov. Hkrati pa svojim uporabnikom (študentom FF in zaposlenim na FF) omogoča dostop do različnih informacijskih servisov (npr. PsycINFO (bibliografska zbirka), PsycARTICLES (elektronske revije), PsycBOOKS (elektronske knjige)).

Knjižnica skrbi tudi za bibliografije raziskovalcev z Oddelka za psihologijo.

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja poteka v OHK kot celoti. Izpolnjen zahtevek za medknjižnično izposojo je treba oddati v pisarni OHK, s. 37, ali poslati po elektronski pošti. 

Posebnosti knjižnice

Izposoja na dom: knjige načeloma za 1 mesec, reviji Panika in Psihološka obzorja za 1 teden.

Izposoja v čitalnico: revije, diplomska dela, magistrska dela, doktorske disertacije, slovarji, enciklopedije …

POSEBNE SLUŽBE: INDOK SLUŽBA ODDELKA ZA PSIHOLOGIJO

Lokacija

prizidek R2B

Uradne ure

 

Poletne uradne ure

 

Prazniki in dela prosti dnevi

31. 10., 24.-26. 12., 31. 12., 2. 1., 6. 4., 27. 4., 1. 5., 25.-26. 6., 3.-14. 8. (kolektivni dopust)

Obvestila

 

Kontakti

El. naslovi: ohk.psi@ff.uni-lj.si

Tel. št.: (01) 241 1186, (01) 241 1176

Spletna stran: http://psy.ff.uni-lj.si/slo/Knjižnica_in_INDOK ; psihološka Digitalna knjižnica

Zaposleni

(Tina Kavšek, univ. dipl. psih., bibl. - začasno odsotna) V študijskem letu 2017/2018 se za storitve INDOK službe obrnite na knjižnico.

O INDOK službi

INDOK služba je služba v sklopu knjižnice, kjer vam nudimo informacijsko svetovanje pri uporabi knjižnice in njenih virov, pri iskanju literature v psihologiji, pri pripravi seminarskih, diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih raziskovalnih nalog ter pri citiranju virov. Nudimo vam pomoč pri poizvedovanju po informacijskih virih:

  • informacij o gradivu in iz gradiva,
  • referalnih informacij,
  • člankov, poglavij, knjig,
  • tematskih poizvedb,
  • informacij o citiranosti,
  • informacij o novostih.

Ponujamo vam dostop do pomembnejših informacijskih virov v psihologiji: zbirke APA (PsycINFO, PsycARTICLES, PsycBOOKS, PsycTESTS), zbirke EBSCOhost (Academic Search Complete, Social Sciences Citation Index, ERIC …), Sage, ScienceDirect, SpringerLink.

Pomemben del nalog INDOK službe je tudi izobraževanje uporabnikov. Izobraževanje poteka tako skupinsko kot individualno na teme iskanja, izbiranja, vrednotenja in uporabe informacijskih virov.

Posebnosti

 INDOK službe

Za koriščenje storitev INDOK službe je obvezno članstvo v OHK.

Vse storitve se izvajajo bodisi osebno, bodisi po telefonu oz. preko elektronske pošte.

Za individualno izobraževanje je obvezna predhodna prijava.