Back to top

 

Organizacija OHK FF

Osrednja humanistična knjižnica (v nadaljevanju besedila OHK) je organizacijska enota Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju besedila FF), ki združuje oddelčne knjižnice FF. Je visokošolska knjižnica, ki podpira študijski in raziskovalni proces. Svojo dejavnost izvaja predvsem za študente, visokošolske učitelje in druge visokošolske delavce in deluje v skladu z Etičnim kodeksom slovenskih knjižničarjev (1995).

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete v Ljubljani

Svet OHK

Knjižnični svet OHK 

Delovne skupine