Back to top

 

 

 Znanstvene revije Slovenije in raziskovalni podatki, 

             28. januar 2020, Fakulteta za družbene vede UL, pred. 07

 

Konferenca, ki jo 28. januarja 2020 organizira Fakulteta za družbene vede UL, bo predstavila podlage in rezultate delovne skupine za sodelovanje z znanstvenimi revijami, ki deluje v okviru RDA (Research Data Alliance) vozlišča Slovenije. Predstavniki uredništev štirih sodelujočih revij bodo prrikazali potek svoje izkušnje in prenovo politik revij, v zadnjem delu konference pa se bodo slovenski raziskovalci in uredniki srečali na okrogli mizi ob pogovoru o razlogih, spodbudah in ovirah pri uveljavljanju odprtih podatkov. Konferenca je namenjena predvsem predstavnikom znanstvenih revij v Sloveniji, vabljeni pa so tudi raziskovalci in vsi drugi, ki jih problematika zadeva. Udeležba je brezplačna, na dogodek pa se je treba prijaviti.

Več o konferenci in prijavi lahko preberete tukaj.

Objavljeno: 22. 1. 2020

 

Odprta znanost, 23. 1. 2020, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

 

Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani ter nacionalna točka OpenAIRE-Advance organizirata delavnico o odprti znanosti, ki bo 23. januarja 2020 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, z neposrednim prenosom na spletu. Delavnica se bo začela ob 9.00 in zaključila ob 15.00 uri. Namenjena je raziskovalcem.

Program in druge informacije o delavnici so objavljeni na spletnih straneh:

-  v slovenskem jeziku:
   https://www.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/odprta_znanost/prihodnji_dogodek/

-  v angleškem jeziku: 
   https://www.uni-lj.si/research_and_development/open_science/upcoming_event/

Udeležba na delavnici v prostorih Pravne fakultete je brezplačna, potrebna pa je prijava preko spletnih strani delavnice. Za spremljanje video prenosa prijava ni potrebna.

Dodatne informacije: repozitorij@uni-lj.si, 01 2418 679.

Objavljeno: 15. 1. 2020

 

E- knjiga CREATIVE COMMONS for Educators and Librarians

Objavljeno: dec. 2019

 

Konferenca »Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji« in Delavnica za raziskovalce

14. in 15. november 2019, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, Maribor

 

 

14. novembra 2019 se je v Mariboru, v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, odvila konferenca na temo odprte znanosti. Odprt dostop do rezultatov javno financiranih raziskav je eden izmed temeljev krepitve raziskovalne odličnosti ter dolgoročne vzdržnosti javnega financiranja raziskovalnega področja. Trenutno v Sloveniji v celoti še nimamo vzpostavljene infrastrukture za objave podatkov na FAIR način, kar bo posebej z novim sklicem Obzorje Evropa postalo obvezno. Prav tako bo to zahteval novi ZRRD (Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti).

Konferenci je sledila dvodnevna delavnica o odprti znanosti za akademsko osebje in raziskovalce, na kateri so udeleženci spoznali načela za odgovorno deljenje podatkov po načelih FAIR, načrte ravnanja z raziskovalnimi podatki, odprto strojno opremo, odprte sisteme recenziranja in odprti dostop. Delavnico so vodili priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

 

GRADIVO S KONFERENCE:

Sebastian Dahle: Demonstrating experience in developing a research data management plan: needs for services, tools and policies

Tomaž Erjavec: CLARIN

Janez Štebe, Sonja Bezjak, Brigita Bočkaj, Irena Vipavc Brvar: Delovanje nacionalnega izvajalca področnih podatkovnih storitev za družboslovje v evropski infrastrukturni enoti CESSDA

Brina Klemenčič: Odprta znanost: kje smo? predstavitev vprašalnika NI4OS-Europe

Janez Jeretina: Primer podatkovnih zbirk na Kmetijskem inštitutu Slovenije

Bernarda Korez, Jerneja Grašič: Objavljanje v odprtem dostopu?

Dunja Legat: Nacionalne iniciative odprte znanosti: primeri dobrih praks

Dunja Legat: Novo obdobje sodelovanja: predstavitev projekta Ni4OS

Dunja Legat: Odprti in FAIR podatki: načrti projekta NI4OS-Europe

Milan Ojsteršek: Dopolnitev repozitorijev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa s funkcionalnostmi podatkovnega arhiva za velepodatke

Benjamin Paffhausen: Open Hardware in Science a practical approach

Andrej Pančur: Raznoliki metapodatkovni standardi in podatkovni formati v humanistiki: izzivi in rešitve pri vzpostavljanju certificiranega podatkovnega središča za digitalno humanistiko

Miro Pušnik: Pomen raziskovalnih podatkov pri vrednotenju znanstvenega dela

Ana Slavec: Presentation of Research Data Alliance

Irena Vipavc Brvar: Ravnanje z raziskovalnimi podatki o ljudeh

Objavljeno: nov. 2019

 

Odprti dostop v humanistiki

22. maj 2018, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je 22. maja 2018 pod okriljem Znanstvene založbe potekal simpozij z naslovom Odprti dostop v humanistiki. Organizatorja srečanja, Filozofska fakulteta (UL) in Univerza v Ljubljani (partner projekta OpenAIRE o evropski infrastrukturi odprtega dostopa do rezultatov raziskav), sta z vabljenimi gosti osvetlila problematiko razvoja raziskovalne infrastrukture s področja humanistike in posredno tudi družboslovja.

Več o konferenci najdete na spletni strani Znanstvene založbe FF.