Back to top

E- knjiga CREATIVE COMMONS for Educators and Librarians

Objavljeno: dec. 2019

 

Konferenca »Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji« in Delavnica za raziskovalce

14. in 15. november 2019, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, Maribor

 

 

14. novembra 2019 se je v Mariboru, v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor, odvila konferenca na temo odprte znanosti. Odprt dostop do rezultatov javno financiranih raziskav je eden izmed temeljev krepitve raziskovalne odličnosti ter dolgoročne vzdržnosti javnega financiranja raziskovalnega področja. Trenutno v Sloveniji v celoti še nimamo vzpostavljene infrastrukture za objave podatkov na FAIR način, kar bo posebej z novim sklicem Obzorje Evropa postalo obvezno. Prav tako bo to zahteval novi ZRRD (Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti).

Konferenci je sledila dvodnevna delavnica o odprti znanosti za akademsko osebje in raziskovalce, na kateri so udeleženci spoznali načela za odgovorno deljenje podatkov po načelih FAIR, načrte ravnanja z raziskovalnimi podatki, odprto strojno opremo, odprte sisteme recenziranja in odprti dostop. Delavnico so vodili priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

 

GRADIVO S KONFERENCE:

Sebastian Dahle: Demonstrating experience in developing a research data management plan: needs for services, tools and policies

Tomaž Erjavec: CLARIN

Janez Štebe, Sonja Bezjak, Brigita Bočkaj, Irena Vipavc Brvar: Delovanje nacionalnega izvajalca področnih podatkovnih storitev za družboslovje v evropski infrastrukturni enoti CESSDA

Brina Klemenčič: Odprta znanost: kje smo? predstavitev vprašalnika NI4OS-Europe

Janez Jeretina: Primer podatkovnih zbirk na Kmetijskem inštitutu Slovenije

Bernarda Korez, Jerneja Grašič: Objavljanje v odprtem dostopu?

Dunja Legat: Nacionalne iniciative odprte znanosti: primeri dobrih praks

Dunja Legat: Novo obdobje sodelovanja: predstavitev projekta Ni4OS

Dunja Legat: Odprti in FAIR podatki: načrti projekta NI4OS-Europe

Milan Ojsteršek: Dopolnitev repozitorijev nacionalne infrastrukture odprtega dostopa s funkcionalnostmi podatkovnega arhiva za velepodatke

Benjamin Paffhausen: Open Hardware in Science a practical approach

Andrej Pančur: Raznoliki metapodatkovni standardi in podatkovni formati v humanistiki: izzivi in rešitve pri vzpostavljanju certificiranega podatkovnega središča za digitalno humanistiko

Miro Pušnik: Pomen raziskovalnih podatkov pri vrednotenju znanstvenega dela

Ana Slavec: Presentation of Research Data Alliance

Irena Vipavc Brvar: Ravnanje z raziskovalnimi podatki o ljudeh

Objavljeno: nov. 2019

 

Odprti dostop v humanistiki

22. maj 2018, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

 

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je 22. maja 2018 pod okriljem Znanstvene založbe potekal simpozij z naslovom Odprti dostop v humanistiki. Organizatorja srečanja, Filozofska fakulteta (UL) in Univerza v Ljubljani (partner projekta OpenAIRE o evropski infrastrukturi odprtega dostopa do rezultatov raziskav), sta z vabljenimi gosti osvetlila problematiko razvoja raziskovalne infrastrukture s področja humanistike in posredno tudi družboslovja.

Več o konferenci najdete na spletni strani Znanstvene založbe FF.