Back to top

 

Izposoja

 

Izposoja

Čitalniško gradivo in čitalnica

Rezervacije gradiva preko servisa Moje knjižnice

Knjižni nabiralnik

Medknjižnična izposoja

Odprtost knjižnice

Datumi za pošiljanje opominov

 

Izposoja

Gradivo si izposojate s knjižnično izkaznico (za študente UL s statusom je to študentska izkaznica). Ker v večini oddelčnih knjižnic gradivo ni postavljeno v prostem pristopu, ga poiščete ga v katalogu:  

 • v računalniškem katalogu v sistemu COBISS.SI (vse gradivo, ki so ga knjižnice pridobile po letu 1993, deloma tudi starejše gradivo), 
 • v klasičnih listkovnih katalogih. 

Na podlagi izpisane signature vam takoj prinesemo gradivo iz knjižničnega skladišča. Na gradivo, ki se nahaja v dislociranem depoju, je potrebno počakati nekaj dni. (Kaj je to signatura?)

Izposoja je v vseh knjižnicah delno ali v celoti avtomatizirana. Za gradivo, ki ni v sistemu COBISS, član izpolni zadolžnico.   

Izposojevalni roki za posamezne vrste gradiva so določeni v vsaki oddelčni knjižnici posebej. Za večino knjig je izposojevalni rok 1 mesec. Knjižnica določi tudi, katero gradivo se ne izposoja na dom (npr. periodične publikacije, priročno gradivo, diplomska in magistrska dela, doktorske disertacije, dragoceno in arhivsko gradivo).

Prosto in izposojeno gradivo si lahko rezervirate osebno, pa tudi preko spletne aplikacije COBISS+, po telefonu ali po e-pošti. Rezervirano gradivo morate prevzeti v treh delovnih dneh. Če si gradivo v vašem imenu izposoja druga oseba, je potrebno predložiti izpolnjeno pooblastilo.   

Rok izposoje lahko podaljšate (osebno, po telefonu, po e-pošti ali preko spletnega servisa Moje knjižnice v sistemu COBISS.SI, ob predhodnji prijavi v profil Moj COBISS), vendar le, če gradivo ni rezervirano.

Gradivo lahko vrnete osebno v oddelčno knjižnico, izven uradnih ur pa v skupni knjižni nabiralnik OHK FF (v pritličju, pred kabinetom 37). Po dogovoru lahko gradivo pošljete v oddelčno knjižnico s priporočeno pošto.   

Za izpis zgodovine izposojenega gradiva (oz. transakcij pri članu) je potrebno izpolniti vlogo za izpis transakcij.

Pri prekoračitvi izposojevalnega roka vam knjižnica lahko zaračuna zamudnino po veljavnem ceniku, po petih delovnih dneh zamude pa vam lahko začne pošiljati opomine.
 

Čitalniško gradivo in čitalnica

Čitalniško gradivo lahko uporabljate na čitalniških mestih oddelčnih knjižnic ali v skupni čitalnici OHK FF (klet, soba 015), ki je odprta od ponedeljka do sobote od 7. do 22. ure. To gradivo morate vrniti še isti dan v matično knjižnico do konca uradnih ur  ali v knjižni nabiralnik pred zaprtjem skupne čitalnice. Vsaka oddelčna knjižnica določi, katero čitalniško gradivo se izposoja izključno v oddelčno čitalnico in katero gradivo se vrača izključno osebno v matično knjižnico.  

V oddelčnih čitalnicah ter na hodnikih fakultete so na voljo računalniki z dostopom do interneta in do konzorcijskih elektronskih virov.

 

Rezervacije gradiva preko spletnega servisa Moje knjižnice

Gradivo lahko naročite in rezervirate osebno, po telefonu, e-pošti na naslov oddelčne knjižnice ali preko spletnega servisa Moje knjižnice v sistemu COBISS.SI (ob predhodnji prijavi v profil Moj COBISS).

Storitev lahko uporabljate, če

 • imate urejeno članstvo v knjižnici,
 • imate geslo za profil Moj COBISS,
 • imate vključeno obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu,
 • nimate neporavnanih terjatev,
 • nimate zabeleženih omejitev v evidenci člana (onemogočene rezervacije preko COBISS+, onemogočen obisk, onemogočena izposoja, zadržana izkaznica ...).  

Svetujemo, da pred prvo uporabo storitve preverite, ali imate urejene podatke za prijavo v Moj COBISS (vpisna številka, geslo), v njem pa vpisan pravilen e-naslov in urejene možnosti e-obveščanja (obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu, obvestilo o poteku rezervacije).  

Storitev poteka tako, da v katalogu COBISS+ preko Moje knjižnice rezervirate gradivo:

 • če je gradivo izposojeno, prejmete obvestilo, ko se gradivo vrne v knjižnico,
 • če je gradivo prosto, vam v knjižnici pripravimo gradivo in vas o tem obvestimo.  

Prosimo, da po gradivo pridete šele potem, ko dobite obvestilo, da vas gradivo čaka.

Gradivo vas čaka tri delovne dni. 

V primeru težav in nejasnosti glede rezervacij se obrnite na knjižnico.

Neprevzeto gradivo se zaračuna po veljavnem ceniku OHK FF (1 EUR na enoto). Sporočilo o tem prejmete, če imate vključeno obveščanje o poteku rezervacije. 

Sistemsko obveščanje ni popolnoma zanesljiv način prenašanja obvestil (zatipkan e-naslov, poln poštni predal …), kar pa vas ne odvezuje od izpolnjevanja obveznosti do knjižnice, če morda obvestila ne prejmete.  

Preklic rezervacije preko sistema COBISS.SI je možen samo za gradivo, ki je izposojeno. Rezervacija izposojenega gradiva velja tri mesece. 

Rezervacijo prostega gradiva lahko prekličete v času veljavnosti rezervacije osebno v knjižnici, po telefonu ali e-pošti.

Rezervacija ni mogoča za čitalniško, arhivsko in drugo gradivo z omejeno dostopnostjo. O možnosti rezervacije tega gradiva se pozanimajte v knjižnici. 

Prav tako ne morete rezervirati gradiva v naslednjih primerih:

 • ko imate to gradivo (v isti oddelčni knjižnici) že izposojeno ali rezervirano,
 • ko ste dosegli največje možno število rezervacij pri članu v oddelčni knjižnici,
 • ko je v čakalni vrsti pred vami že največje možno število članov.  

Največje možno število rezervacij in največje možno število članov v čakalni vrsti sta določeni v vsaki oddelčni knjižnici posebej. 

 

Knjižni nabiralnik

Izven uradnih ur knjižnic lahko vrnete gradivo v skupni knjižni nabiralnik OHK FF (v pritličju, pred kabinetom 37), in sicer od ponedeljka do sobote od 6. do 22. ure.

 

Medknjižnična  izposoja

Gradivo, ki ga ni v zbirkah OHK FF, lahko naročite iz drugih slovenskih ali tujih knjižnic preko medknjižnične izposoje.

 

Odprtost knjižnice

Vsaka oddelčna knjižnica ima svoj urnik odprtosti.  

Knjižnice so odprte v skladu z delovnim koledarjem FF. Na dan pred praznikom so odprte najdlje do 15. ure. 

V juliju in avgustu velja poletni urnik, ki je pravočasno objavljen pod Poletni urniki. 

 

Datumi za pošiljanje opominov

Opomine praviloma pošiljamo vsak tretji torek v mesecu. V študijskem letu 2019/20 so to: 22. 10. 2019, 19. 11. 2019, 17. 12. 2019, 21. 1. 2020, 18. 2. 2020, 17. 3. 2020, 21. 4. 2020, 19. 5. 2020, 16. 6. 2020, 21. 7. 2020, 18. 8. 2020, 15. 9. 2020