Back to top

 

Vpis in članstvo

 

Redni in izredni študenti FF UL se v OHK FF vpišete ob prvem obisku matične knjižnice oz. ene od oddelčnih knjižnic, kjer izpolnite pristopno izjavo. Predložite študentsko izkaznico (ali potrdilo o vpisu) in osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Članarino ste poravnali že ob vpisu v letnik. Na začetku vsakega študijskega leta članstvo obnovite. Status rednega študenta vam omogoča brezplačen vpis tudi v knjižnice drugih fakultet UL ter v Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK) in Centralno tehniško knjižnico (CTK). Potrjena študentska izkaznica velja kot enotna knjižnična izkaznica v OHK FF in ostalih knjižnicah UL. 

Študenti doktorskega študija na FF ob vpisu v knjižnici predložite odločbo o potrjeni temi disertacije ter osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču.

Študenti drugih fakultet UL se v OHK FF vpišete v eni od oddelčnih knjižnic. Predložite študentsko izkaznico (ali potrdilo o vpisu), osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču ter izpolnite pristopno izjavo. 

Zaposleni na FF se vpišete v svoji oddelčni knjižnici. Predložite osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču, izpolnite pristopno izjavo in prejmete knjižnično izkaznico.   

Zaposleni na ostalih fakultetah UL se vpišete v eni od oddelčnih knjižnic OHK FF. Ob vpisu predložite osebni dokument s fotografijo in podatki o bivališču, dokazilo o zaposlenosti na UL, izpolnite pristopno izjavo in prejmete knjižnično izkaznico.

Ostali uporabniki (dijaki, študenti UL brez statusa, študenti drugih univerz, druge fizične osebe) za vpis v eni od oddelčnih knjižnic predložite osebni  dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Ob vpisu v knjižnico izpolnite pristopno izjavo, plačate članarino po veljavnem ceniku ter prejmete knjižnično izkaznico. Plačilo je možno le z gotovino. Mladoletne osebe od 16. leta dalje se vpišete v spremstvu staršev ali skrbnikov, ki podpišejo pristopno izjavo. Tuje fizične osebe brez stalnega bivališča v Sloveniji, ki niste študenti ali zaposleni UL, se vpišete v spremstvu poroka. 

Študenti na mednarodni izmenjavi na FF predložite študentsko izkaznico ter osebni  dokument s fotografijo in podatki o bivališču. Izpolnite pristopno izjavo za tuje študente in plačate članarino po veljavnem ceniku. Študenti na mednarodni izmenjavi na drugih fakultetah UL predložite tudi potrdilo o vpisu v knjižnico na fakulteti gostiteljici.

Pravne osebe za vpis predložite pooblastilo pravne osebe, ki vsebuje navedbo odgovorne osebe, seznam največ pooblaščenih 5 oseb, ki si bodo izposojale gradivo, izjavo, s katero se pravna oseba zavezuje, da bo pri uporabi knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov knjižnice spoštovala določila avtorskega prava in licenčnih pogodb ter uporabljala gradivo samo za nepridobitne, izobraževalne, raziskovalne in kulturne namene, uradni žig ustanove in podpis odgovorne osebe. Članarino plačate v računovodstvu FF. Pooblaščena oseba podpiše pristopno izjavo za pravne osebe. Pravne osebe, ki imate lastno knjižnico, si gradivo izposojate preko medknjižnične izposoje.  

Plačila članarine so oproščeni

  • člani od 16. do 18. leta starosti, 
  • brezposelne osebe (svoj status dokažejo s potrdilom območne enote ZZRS, ki ni starejše od enega meseca),
  • člani Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 
  • zaposleni na FF in upokojenci FF, 
  • zaposleni na UL in drugih znanstvenih ustanovah po načelu vzajemnosti.