Back to top

 

DRUGO

 

VIR PODROČJE  
Atlas okolja geografija  več informacij 
Državni zbor-zakonodaja zakoni  več informacij
E-kataster jam krasoslovje, speleologija, jamarstvo  več informacij
Eurostat statistika, Evropska unija  več informacij
Geopedia geografija  več informacij
Naxos Music Library glasba  več informacij
Naxos Music Library Jazz jazz glasba  več informacij
Naxos Video Library film, glasba, ples  več informacij
IMSLP Petrucci Music Library glasba  več informacij

Podrobnejše informacije o posameznih virih

Atlas okolja

Opis: V Atlasu okolja so prostorski podatki, ki so v uradni evidenci ARSO in se nanašajo na problematiko okolja (vode, narava, vreme, potresi, varovanje okolja, …). Kot dodatni podatki za povezovanje s specifičnimi vsebinami ARSO so v sistem vključene tudi druge državne evidence s prostorsko vsebino, to so predvsem geodetski podatki kot npr.: prostorske enote (grafični del zemljiškega katastra, ulice in hišne številke, občine, naselja, upravne enote, katastrske občine, register zemljepisnih imen) in razne pregledne karte. S pomočjo lokacijske poizvedbe in preseka slojev dobimo informacije kot so koordinata položaja, parcelno številko, ali je lokacija v ekološko pomembnem oziroma zavarovanem območju, kakšne so lastnosti tega območja, ali so v bližini vodni viri, kakšne so hidrogeološke značilnosti itd. Prikaz z označeno lokacijo lahko natisnemo na tiskalnik ali pa ga skupaj s komentarjem pošljemo po elektronski pošti. Poleg iskanja po lokaciji nam Atlas omogoča dodatne analitične operacije, kot je iskanje po določenem atributu ali s pomočjo preseka pridobivanje informacij, kaj vse se na določenem območju nahaja.
Področja: Slovenija, vode, narava, potresi, zavarovana območja, državne evidence ...
Časovni razpon:  
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: Navodila za uporabo Atlasa okolja
Seznam naslovov:  
Jezik: Slovenščina.
Založnik: Agencija RS za okolje.
Posebnosti:  


Državni zbor - zakonodaja

Opis: Zbirke zakonodajnega postopka Državnega zbora omogočajo iskanje in branje zakonov in aktov RS, ter branje Ustave Republike Slovenije, Poslovnika Državnega zbora in Pravnega reda Evropske unije.
Področja: Zakoni.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: V enostavnem pregledu lahko iščete po vseh prečiščenih besedilih, vseh sprejetih zakonih in aktih ter predlogih zakonov in aktov tega mandata. Za iskanje predlogov zakonov in aktov iz prejšnjih mandatov uporabite napredni pregled. Iskanje je možno po naslovu, vsebini ali abecedi.
Seznam naslovov:  
Jezik: Slovenščina.
Založnik: Državni zbor.
Posebnosti:  


E-kataster jam

Opis: Prvi spletni kataster jam na svetu. V njem so shranjeni osnovni podatki o vseh znanih slovenskih jamah ter digitalizirani zapisniki, načrti jam, fotografije in drugi dokumenti.
Področja: krasoslovje, speleologija, jamarstvo
Časovni razpon:  
Dostop: Brez gesla je omogočen dostop do osnovnih podatkov o jamah, z registracijo pa do vseh podatkov o jamah ter do digitaliziranih dokumentov.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik: Slovenščina.
Založnik: Društvo za raziskovanje jam Ljubljana.
Posebnosti: Možno je tudi sodelovanje uporabnikov z dodajanjem vsebin.


Eurostat

Opis: Eurostat je statistični urad Evropske Unije. Zbira in obdeluje statistične podatke za Evropsko unijo, o ključnih indikatorjih politik EU, splošni in regionalni statistiki, ekonomiji in financah, prebivalstvu in socialnem okolju, industriji, trgovini in storitvah, kmetijstvu in ribištvu, zunanji trgovini, transportu, okolju in energiji ter znanosti in tehnologiji. Podatki so pridobljeni od nacionalnih statističnih uradov in harmonizirani. Izvažate jih lahko v različnih formatih.
Področja: Statistika, Evropska unija.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: User support.
Seznam naslovov: Publications.
Jezik: Angleščina, francoščina in nemščina.
Založnik: Eurostat.
Posebnosti:  

Geopedia

Opis: Geopedia je prvi interaktivni tematski atlas baziran na ideji Wikipedije, ki uporabnikom omogoča dodajanje in urejanje vsebin o Sloveniji. Geopedia je atlas, ki deluje kot enciklopedija, saj se bo s stalnim urejanjem najrazličnejših vsebin njena baza podatkov širila, ter tako postala edinstvena zakladnica informacij o Sloveniji..
Področja: Geografija, Slovenija.
Časovni razpon:  
Dostop: Mogoča sta dva načina dostopa. Javni del Geopedie je dostopen brez omejitev vsem uporabnikom. Registrirani uporabniki imajo možnost kreiranja lastnih kart in slojev, pri čemer lahko uporabijo vse javno dostopne karte in sloje. Svojim kartam in slojem določajo pravice - lahko jih delijo z vsemi (javno dostopne karte in sloji) ali samo z določenimi uporabniki. Uporabniki kreirane karte in sloje ne smejo uporabljati v komercialne namene!
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik: Slovenščina.
Nosilci projekta: Aplikacijo za delovanje Geopedie je razvilo podjetje Sinergise. Nosilca projekta Geopedia sta Društvo Geopedia in Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.
Posebnosti: Vsi podatki, uporabljeni v aplikaciji Geopedia, so avtorsko zaščiteni. Uporaba podatkov brez dovoljenja avtorja izven sistema Geopedia ni dovoljena.


Naxos Music Library

Opis: NaxosMusicLibrary je obsežna spletna zbirka glasbenih posnetkov, ki zajema celotno zbirko zgoščenk založbe Naxos in Marco Polo in izbrane posnetke številnih drugih neodvisnih glasbenih založb (ARC, Berlin Classics, BIS, Capriccio, Chandos,CPO, EMI Classics, HaensslerClassic, Hungaroton, Naïve, Nimbus, Ondine, VanguardClassics, VirginClassics itd.). Na enem mestu je mogoč dostop do posnetkov najrazličnejših glasbenih stilov, od klasične glasbe, legendarnih izvajalcev jazz in folk glasbe, bluesa in gospela, do sodobne instrumentalne glasbe, sodobnega jazza, glasb sveta in popularnih glasbenih zvrsti. Ponujajo pa tudi široko paleto izobraževalnih vsebin za otroke in študente, od spoznavanja instrumentov v orkestru do prebiranja biografij in bibliografij izbranih skladateljev, zgodovine evropske glasbe, opernih libretov, glasbenega slovarja in podobnih vsebin. .
Področja: Glasba.
Časovni razpon: Zbirka se dopolnjuje mesečno.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: Naxos Digital Services.
Posebnosti: Posnetkov ni mogoče shranjevati.


Naxos Music Library Jazz

Opis: Naxos Music Library Jazz je servis, ki omogoča pretočno poslušanje jazz glasbe. Servis razpolaga z več kot 67.000 posnetki iz več kot 6.200 glasbenih cedejev in predstavlja več kot 10.000 ustvarjalcev in poustvarjalcev jazz glasbe.
Področja: Jazz glasba.
Časovni razpon: Zbirka se dopolnjuje mesečno.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik:  
Založnik: Naxos Digital Services.
Posebnosti: Posnetkov ni mogoče shranjevati.


Naxos Video Library

Opis: Naxos Video Library je spletna zbirka video posnetkov koncertov, oper, baletov in dokumentarnih filmov s področja uprizoritvenih umetnosti. V letu 2012 zbirka obsega več kot 1.400 celovečernih posnetkov izbranih založb. Zbirka omogoča podnapise v petih jezikih in sprotno spremljanje besedila libreta.
Področja: Film, glasba, ples.
Časovni razpon: Zbirka se dopolnjuje mesečno.
Dostop: Brez gesla iz prostorov Univerze v Ljubljani, oddaljen dostop z geslom za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani. Več o oddaljenem dostopu z osebnim geslom.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik:  
Založnik: Naxos Digital Services.
Posebnosti: Posnetkov ni mogoče shranjevati.


IMSLP Petrucci Music Library

Opis: Mednarodna zbirka Petrucci je spletna zbirka, ki omogoča prosti dostop do notnega gradiva. S portalom nagovarjajo skladatelje, da bi v čim večjem obsegu pristopili k darovanju notnih tiskov za uporabo v prostem dostopu, uporabnike pa k izmenjavi mnenj o skladbah in glasbenih analiz.
Področja: Glasba.
Časovni razpon:  
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik:  
Založnik: Project Petrucci LLC.
Posebnosti: