Back to top

 

PORTALI IN ISKALNIKI

 

VIR PODROČJE   
Catalogue du Systeme universitaire de documentation - SUDOC romanistika  več informacij 
DIALNET hispanistika  več informacij
dLib različna področja  več informacij
DiKUL različna področja  več informacij
Evropska knjižnica katalogi evropskih nacionalnih knjižnic  več informacij
Gallica francoska umetnost, znanost in zgodovina  več informacij
Internet Culturale romanistika  več informacij
 mEga iskalnik NUK  različna področja  več informacij
Revues.org humanistika, družboslovje  več informacij

Podrobnejše informacije o posameznih virih


Catalogue du Systeme universitaire de documentation - SUDOC

Opis: Catalogue du Systeme universitaire de documentation (SUDOC) je katalog, ki služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov, disertacij in drugega gradiva v fondih francoskih univerzitetnih knjižnic. Obsega bibliografske podatke o monografijah, disertacijah, serijskih publikacij, vključno z lokacijskimi podatki (7 milijonov zapisov). Zajema bibliografske podatke z abstrakti o disertacijah ohranjenih v Franciji od leta 1972 dalje (od 1983 medicina, od 1990 veterina).
Področja: Romanistika.
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: HelpAccueil.
Seznam naslovov:  
Jezik: Francoščina, iskanje in pomoč tudi v angleščini.
Založnik: Abes.
Posebnosti:  


DIALNET

Opis: Portal omogoča prosti dostop do številnih znanstvenih revij, člankov, razprav in doktorskih nalog s področja hispanistike. Več...
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: Ayuda.
Seznam naslovov:  
Jezik: Španščina.
Založnik: Fundación Dialnet.
Posebnosti:  


dLib

Opis: Digitalna knjižnica Slovenije je spletni portal za dostop do digitaliziranega znanja in kulturnih zakladov. Ponuja prosto iskanje po virih in dostop do digitalnih vsebin - revij, knjig, rokopisov, zemljevidov, fotografij, glasbe in priročnikov. Dostop do zbirk je brezplačen. Več...
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik: Slovenščina.
Založnik: NUK.
Posebnosti:  


DiKUL

Opis: Portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani je spletni portal, s pomočjo katerega lahko uporabniki iščejo v centralnem indeksu bibliografskih podatkov. Ta zajema več sto milijonov naročniških in prosto/odprto dostopnih virov svetovnih založnikov ter ostalih ponudnikov strokovnih in znanstvenih informacij z vseh znanstvenih ved. S pomočjo portala lahko uporabniki UL dostopajo tudi do celotnih besedil člankov e-revij ter do poglavij e-knjig.
Dostop: Uporaba portala DiKUL je namenjena predvsem študentom, predavateljem in raziskovalcem na UL. Iskanje, pregledovanje rezultatov iskanja in preverjanje informacij o morebitni dostopnosti celotnih besedil elektronskih ali tiskanih različic virov pa je  omogočeno tudi drugim uporabnikom. Dostop do celotnih besedil publikacij, ki jih v licenčnih podatkovnih zbirkah s celotnimi besedili - paketih e-revij ali e-knjig - zagotavljajo knjižnice UL,  je  dovoljen le za študente, predavatelje in raziskovalce na UL. Z gesli za oddaljeni dostop lahko uporabniki do portala DiKUL dostopajo tudi z lokacij izven UL. Seznam informacijskih virov po licenčnih omejitvah dostopa.
Pomoč pri iskanju: V iskalnem oknu si lahko pomagate z rubriko Pomoč.
Založnik:  
Posebnosti:  


Evropska knjižnica

Opis: Portal, ki zagotavlja hiter in enostaven dostop do zbirk 48 nacionalnih in vodilnih raziskovalnih knjižnic v Evropi. Služi za iskanje knjižničnega gradiva in dostop do digitaliziranega gradiva v evropskih nacionalnih knjižnicah. Vključuje tudi vodnik po evropskih nacionalnih knjižnicah s povezavami na kataloge, spletna mesta, nacionalne bibliografije, digitalizirane zbirke, centralne kataloge itn.
Za nadaljnje raziskovalno delo so v zapise vključene tudi povezave na druge spletne strani v skupini Europeane, Evropske multimedijske spletne knjižnice.
Področja: Obsega kataloge in zbirke digitaliziranega gradiva evropskih nacionalnih knjižnic - knjige, srednjeveške rokopise, slikovno gradivo, zemljevide, glasbo itn.
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju:  
Seznam naslovov:  
Jezik: Angleščina.
Založnik: Conference of European National Librarians (CENL).
Posebnosti:  

 


Gallica

Opis: Gallica služi za iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva, zvočnih posnetkov itn., ki izvirajo z območja Francije oz. so bili objavljeni v francoskem jeziku. Obsega preko 90.000 digitaliziranih knjig in serijskih publikacij, 80.000 enot slikovnega gradiva, zvočne posnetke itn., ki predstavljajo francosko umetnost, znanost in zgodovino.
Področja: Francoska umetnost, znanost in zgodovina.
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: Omogočeno je iskanje in brskanje po različnih seznamih.
Seznam naslovov:  
Jezik: Francoščina.
Založnik: Bibliotheque nationale de France.
Posebnosti:  

 

Internet Culturale

Opis: Internet culturale služi za iskanje knjig, časopisov, revij, časnikov in drugega gradiva v fondih italijanskih knjižnic ter tudi za iskanje, branje in ogled digitaliziranih knjig, serijskih publikacij, slikovnega gradiva itn., ki izvira z območja Italije. Digitalizirano gradivo je postavljeno na ogled tudi v sklopu različnih virtualnih razstav. Obsega bibliografske podatke o knjigah, časopisih, revijah, časnikih, rokopisnem gradivu itn. v fondih italijanskih knjižnic, tudi za starejše gradivo, ki je najdljivo v digitaliziranih knjižničnih katalogih. Zajema tudi digitalizirano gradivo: knjige, moderne in srednjeveške rokopise, slikovno gradivo itn.
Področja: Romanistika.
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju: Povezavo do pomoči najdete znotraj vsake zbirke posebej.
Jezik: Italijanščina, francoščina, španščina, angleščina.
Založnik: ICCU.
Posebnosti:  

mEga iskalnik NUK

Opis: Omogoča sočasno iskanje bibliografskih podatkov, celotnih besedil elektronskih revij in elektronskih knjig iz zbirk številnih ponudnikov (EBSCOHost, ScienceDirect, Web of Science, JSTOR, EMERALD, SAGE itn.) ter tudi v dLiba in kataloga NUK.
Področja: Različna področja.
Dostop: Iskanje je omogočeno vsem uporabnikom, dostop do posameznega vira je odvisen od licenčnih pogojev. Seznam informacijskih virov po licenčnih omejitvah dostopa.
Pomoč pri iskanju: Povezavo do pomoči najdete znotraj vsakega vira posebej.
Seznam naslovov:  
Jezik:  
Založnik: NUK
Posebnosti:  

 

 

Revues.org

Opis: Revues.org je spletni portal odprtega dostopa, ki obsega 347 znanstvenih revij, 22 knjižnih zbirk, ki ponujajo več deset tisoč v celoti objavljenih znanstvenih dokumentov.
Področja: Humanistika, družboslovje.
Dostop: Brez omejitev.
Pomoč pri iskanju:  
Jezik: Francoščina.
Založnik: Cléo.
Posebnosti: