Back to top

 

Medknjižnična izposoja

Naslov: Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Lokacija: soba 37 (pritličje FF)

Telefon: (01) 241 1180

Telefax: (01) 425 93 37

Elektronska pošta: illfflj@ff.uni-lj.si

Delovni čas: po, tor, čet, pet  11-13, sre tudi 15-17

Kontaktna oseba: dr. Milan Lovenjak


Preko medknjižnične izposoje OHK lahko naročite publikacije, ki niso v fondu vaše knjižnice.

 

Medknjižnična izposoja iz fondov OHK

Naročila izvajamo le s posredovanjem knjižnic, preko COBISS3/Medknjižnične izposoje, elektronske pošte ali v pisni obliki z medknjižničnimi zadolžnicami.

Posredujemo knjige in fotokopije (v skladu s Pravilnikom o delu z uporabniki in o uporabi gradiva in Zakonom o varstvu avtorske in sorodnih pravic).

Viri

Posredujemo gradivo iz fonda OHK, razen:

  • publikacij iz priročnih zbirk
  • publikacij iz čitalniškega fonda
  • publikacij iz posebnih zbirk in
  • serijskih publikacij

Rok dobave

Običajni rok dobave je 2-5 dni.

Izposojevalni rok

Izposojevalni rok določajo posamezne oddelčne knjižnice; večino gradiva izposojamo za 1 mesec.

Cena

Po veljavnem ceniku.

 

Medknjižnična izposoja iz drugih slovenskih knjižnic

Naročila izvajamo za fizične in pravne osebe, člane OHK. Naročite lahko osebno z naročilnico za medknjižnično izposojo, po pošti, preko faksa ali elektronske pošte.

naročilnica za MKI (doc) naročilnica za MKI (pdf)

Posredujemo knjige, fotokopije člankov in članke v elektronski obliki, če jih nudijo knjižnice dobaviteljice.

Viri

Posredujemo gradivo iz vseh slovenskih knjižnic.

Rok dobave

Običajni rok dobave je 2-5 dni. O prispelem gradivu vas obvestimo.

Izposojevalni rok

Izposojevalni rok določa dobavitelj, ponavadi traja 1 mesec.

Cena

Po dejanskih stroških, povečanih za poštnino, oz. v skladu z veljavnim cenikom.

 

Mednarodna medknjižnična izposoja

Za člane OHK naročamo knjige in članke iz evropskih držav, izven Evrope in za nekatere evropske države preko službe za medknjižnično izposojo v NUK.

Rok dobave

Običajni rok dobave je 10-14 dni, pri klasičnem naročanju po pošti ustrezno daljši. O prispelem gradivu vas obvestimo.

Izposojevalni rok

Izposojevalni rok določa dobavitelj, običajno traja 20 dni.

Cena

Po veljavnem ceniku.
Če gradivo dobavi NUK, velja cenik NUK.