Back to top

 

Junior Researchers

The SlovenianResearch Agency

The Society of Young Researchers and Graduate Students of Slovenia (D.M.R.S.)

Slovenian Current Research Information System (SICRIS)

EuropeanCommission EURAXESS – Researchers in Motion

EURES – European Commission Pilot Initiative

News and Events Archive (in Slovene) 

 

E-Class for Junior Researchers 

We would like inform you that we have opened E-Class, in which we provide answers to frequently asked questions, as well as other information related to the training of junior researchers.  E-Class can be accessed through this link. 

The entry password can be obtained from Ms. Barbara Dolenc.  

 

List of Junior Researchers at the Faculty of Arts 

 

Junior Researcher    Field       Advisor     
 Jasna Podreka  5.03 Sociology     Dr. Milica Antić Gaber 
 Martina Starc  5.09 Psychology   Dr. Grega Repovš
 Manca Seničar  5.09 Psychology  Dr. Darja Kobal Grum
 Blanka Colnerič  5.09 Psychology  Dr. Maja Zupančič
 Martina Horvat  5.09 Psychology  Dr. Maja Zupančič
 Tjaša Jug  5.13 Library and Information Science and
Book Studies
 Dr. Maja Žumer
 Mihela Pauman  5.13 Library and Information Science and Book Studies  Dr. Maja Žumer
 Manca Noč  5.13 Library and Information Science and Book Studies  Dr. Maja Žumer 
 Viktor Harej  5.13 Library and Information Science and Book Studies  Dr. Maja Žumer
 Katarina Švab  5.13 Library and Information Science and Book Science  Dr. Maja Žumer
 Robert Devetak   6.01 History  Dr. Marta Verginella
 Kornelija Ajlec  6.01 History  Dr. Božo Repe
 Žiga Zwitter  6.01 History  Dr. Peter Štih
 Ana Cergol Paradiž  6.01 History  Dr. Marta Verginella
 Miha Sluga  6.01 History  Dr. Dušan Nečak
 Miloš Fon  6.01 History  Dr. Rajko Bratož
 Marko Sraka  6.02 Archaeology  Dr. Mihael Budja
 Marjana Strmičnik  6.04 Ethnology  Dr. Božidar Jezernik
 Sara Špelec  6.04 Ethnology  Dr. Božidar Jezernik 
 Ana Beno  6.04 Ethnology  Dr. Mirjam Mencej
 Eva Batista  6.04 Ethnology  Dr. Božidar Jezernik
 Ambrož Kvartič  6.04 Ethnology  Dr. Mirjam Mencej
 Barbara Turk Niskač  6.04 Ethnology  Dr. Rajko Muršič 
 Urša Valič  6.04 Ethnology  Dr. Božidar Jezernik
 Rok Chitrakar  6.05 Linguistics  Dr. Vojko Gorjanc
 Jana Zidar Forte  6.05 Linguistics  Dr. Mojca Schlamberger Brezar
 Senja Pollak  6.05 Linguistics  Dr. Špela Vintar
 Manja Bitenc  6.05 Linguistics  Dr. Marko Stabej
 Špela Šinigoj  6.06 Culturology  Dr. Ksenija Vidmar Horvat
 Matej Zima  6.06 Culturology  Dr. Jana Rošker 
 Matjaž Vidmar  6.06 Culturology   Dr. Jana Rošker
 Ana Podvršič  6.06.00 Culturology; 5.03.00 Sociology  Dr. Rastko Močnik
 Branko Bembič  6.06.00 Culturology 5.03.00 Sociology   Dr. Rastko Močnik
 Urban Šrimpf  6.07 Literature  Dr. Nike Kocijančič Pokorn
 Igor Žunkovič  6.07 Literature  Dr. Tomislav Virk
 Jure Janet  6.07 Literature  Dr. Nike Kocijančič Pokorn
 Kristina Tomc  6.07 Literature  Dr. Marko Marinčič
 Vesna Venišnik  6.08 Musicology  Dr. Matjaž Barbo
 Tjaša Ribizel  6.08 Musicology   Dr. Leon Stefanija 
 Katra Meke  6.09 Art History  Dr. Matej Klemenčič
 Nataša Kavčič Sopič  6.09 Art History  Ddr. Nataša Golob
 Martina Malešič  6.09 Art History  Dr. Matej Klemenčič 
 Ines Unetič  6.09 Art History  Dr. Ines Uneti
 Nina Petek  6.10 Philosophy  Dr. Maja Milčinski
 Sebastjan Vörös  6.10 Philosophy  Dr. Andrej Ule
 Ana Bajželj Bevelacqua   6.10 Philosophy  Dr. Maja Milčinski
 Miloš Pahor  6.10 Philosophy  Dr. Valentin Kalan
 Ana Vida Politakis   7.02 Interdiciplinary Research  Dr. Grega Repovš

 

New Ph.D. Graduates 

The following junior researchers have successfully defended their doctoral dissertations, funded by Slovenian Research Agency, in 2012, 2013, and 2014 (year of the defence): 

 • Ambrož Kvartič – Sodobne povedke v Sloveniji (2014), 
 • Miloš Pahor – Kierkegaard in Nietzsche o subjektu in resnici: Med filozofijo eksistence in filozofijo življenja (2014),
 •  Jasna Podreka – Nasilje med ženskami in intimno partnerski umori žensk v Sloveniji (2014), 
 • Martina Horvat – Napovedna vrednost osebnostnih mer za socialno prilagajanje v otroštvu (2014), 
 • Nataša Sopič Kavčič – Kadelne in slikarske prvine na listinskem gradivu 1351–1500 iz Arhiva Republike Slovenije (2014), 
 • Ana Cergol Paradiž – Javni in zasebni vidiki rodnostnih strategij Slovenk in Slovencev v prvi Jugoslaviji (2014), 
 • Martina Malešič – Pomen skandinavskih vplivovza slovensko stanovanjsko kulturo (2013), 
 • Ines Unetič – Vrtna umetnost na Kranjskem v 18. in 19. stoletju (2013), 
 • Blanka Colnerič – Osebnostne značilnosti otrok z motnjo v duševnem razvoju in njihovih sorojencev: povezave z zaznanim odnosom med sorojencema in starševskim stresom (2013), 
 • Kornelija Ajlec  – Odnosi med begunci iz Jugoslavije in UNRRO v Egipt med 1943–1946 (2013), 
 • Urša Valič  – "Latinski sestri": rabe diskurza o latinstvu pri oblikovanju nacionalne identitete in zavesti Romunov v luči mednarodnih odnosov med Romunijo in Italijo (2013), 
 • Sebastjan Vörös – Podobe neupodobljivega: Kognitivni, fenomenološki in epistemološki vidiki mističnih izkustev (2013), 
 • Igor Žunkovič – Katarza in vesoljska zavest (2013), 
 • Ana Bajželj Bevelacqua – Narava spremembe v janistični filozofiji (2013), 
 • Simona Klaus – Folklora v množičnih medijih na Slovenskem v obdobju od 1980 do 2010 (2013), 
 • Tjaša Ribizel – Glasbena praksa v Ljubljani v letih 1945–1963 (2013),
 • Jernej Kosi – Nastanek slovenskega nacionalnega gibanja in njegov razvoj do srede 19. stoletja (2012), 
 • Tanja Merčun – Vizualizacija rezultatov in podpora navigaciji v vmesnikih bibliografskih informacijskih sistemov (2012), 
 • Erika Zabret – Družinski odnosi in njihov pomen za človekovo psihično blagostanje (2012), 
 • Katja Grgić – Metajezikovno zavedanje otrok in vzgojiteljičina raba govora v vrtcu (2012), 
 • Kristina Egumenovska – Personality and Psychological Well-Being (2012), and 
 • Mojca Cajnko – Označevanje sklona v hetitščini (2012). 

Congratulations.