Back to top

 

Osnove visokošolske didaktike (OVD)

 

Ciljna skupina

Visokošolski asistenti, predvsem ob prvi izvolitvi v učiteljski naziv.

Cilji in namen programa

Seznaniti kandidate s širšo paleto različnih oblik pedagoškega dela s študenti (delo z velikimi in malimi skupinami, variante predavanja, aktivno samostojno delo študentov, metode iskustvenega učenja ...) in s kriteriji izbiranja, uvesti kandidate v osnovne postopke načrtovanja, izvajanja in vrednotenja rezultatov pedagoškega procesa.  

 

Predstavitev programa »Program za izpopolnjevanje Osnove visokošolske didaktike«