Back to top

 

CEEPUS

Študenti, ki odhajate na študij v tujino, obvezno preberite 

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE, KI ODHAJAJO NA ŠTUDIJ V TUJINO in ravnajte v skladu z zapisanim.

Znotraj obvestila so tudi povezave na ustrezne dokumente, ki jih boste potrebovali za urejanje dokumentacije pred odhodom na študij v tujino v tujino in po prihodu domov.

 

Rok za prijavo za izmenjavo preko CEEPUS mrež je vsako leto 15. junij (za zimski semester) in 30. oktober (za letni semester).

Za več informacij si oglejte še spletno stran: CEEPUS in https://www.ceepus.info/

CEEPUS mreže na Filozofski fakulteti:

 

2018/19
Številka mreže Ime mreže Univerza Fakulteta Koordinatorji e-mail koordinatorja, kontaktne osebe
CIII-AT-0012 Language and Literature in a CE context Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta dr. Špela Sevšek Šramel spela.sramel@ff.uni-lj.si
CIII-AT-0037 Slavic Philology and Its Cultural Contexts Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta dr. Tatjana Balažic Bulc tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si
CIII-AT-0103 Cognitive Science, Knowledge Studies and technologies Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta dr. Olga Markič olga.markic@guest.arnes.si
CIII-AT-0604 Korean Studies in Central & Eastern Europe Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta dr. Byoung Yoong Kang oddyoong@yahoo.com
CIII-HR-1107  Philosophy and Interdisciplinarity Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta dr. Janko Lozar Mrevlje janko.lozar@ff.uni-lj.si
CIII-HU-0809 FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta dr. Meta Lah meta.lah@guest.arnes.si
CIII-RO-0014 Borders and Borderlines Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta dr. Jože Hudales joze.hudales@guest.arnes.si
CIII-RO-0814 Red de Hispanistas de Europa Central Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta dr. Barbara Pihler Ciglič barbara.pihler@ff.uni-lj.si 
CIII-SI-0111 GEOREGNET Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta dr. Boštjan Rogelj bostjan.rogelj@ff.uni-lj.si
CIII-SI-0113 ARHEOPED  Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta dr. Predrag Novaković predrag.novakovic@ff.uni-lj.si
CIII-SI-0711 TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta prof. dr. Ada Gruntar Jermol ada.gruntar@guest.arnes.si
CIII-SI-0906 Pedagogy and Andragogy in South-East Europe (PASEE) Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta dr. Marko Radovan marko.radovan@ff.uni-lj.si
CIII-AT-1101 EcoManAqua - Ecology and Management of aquatic ecosystems in Central, East and Southeast Europe Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Žiga Zwitter ziga.zwitter@ff.uni-lj.si
CIII-HU-1201*  German as a Foreign Language in Central and Eastern Europe: New Perspectives of Teacher Training Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta doc. dr. Irena Samide irena.samide@ff.uni-lj.si
CIII-HU-1306-01-1819 Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta izr. prof. dr. Sašo Jerše  saso.jerse@guest.arnes.si 

* UMBRELLA MREŽE 2018/19

2017/18

* UMBRELLA MREŽE 2017/18

2016/2017

 Številka mreže Ime mreže    Koordinatorji   e-mail koordinatorja, kontaktne osebe 
  CIII-AT-0012   Language and Literature in a CE context   dr. Špela Sevšek Šramel   spela.sramel@ff.uni-lj.si
  CIII-AT-0037   Slavic Philology and Its Cultural Contexts   dr. Tatjana Balažic Bulc   tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si
  CIII-AT-0103   Cognitive Science, Knowledge Studies and technologies   dr. Olga Markič   olga.markic@guest.arnes.si
  CIII-AT-0604   Korean Studies in Central & Eastern Europe   dr. Byoung Yoong Kang   oddyoong@yahoo.com
  CIII-HU-0809   FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe   dr. Meta Lah   meta.lah@guest.arnes.si
  CIII-RO-0014   Borders and Borderlines   dr. Jože Hudales   joze.hudales@guest.arnes.si
  CIII-RO-0814   Red de Hispanistas de Europa Central   dr. Maja Šabec   maja.sabec@ff.uni-lj.si
  CIII-SI-0111   GEOREGNET   dr. Simon Kušar   simon.kusar@ff.uni-lj.si
  CIII-SI-0113   ARHEOPED    dr. Predrag Novaković   predrag.novakovic@ff.uni-lj.si
  CIII-SI-0711  TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation   dr. Ada Gruntar Jermol   ada.gruntar@guest.arnes.si
  AT-1101 *   EcoResNet - Aquatic ecosystem research: interdisciplinary challenges and management issues in inland waters and coastal environments and their catchments   Žiga Zwitter   ziga.zwitter@ff.uni-lj.si
  CZ-1004 *   Multiple Perspectives on the Sinophone World   Saša Istenič   sasa.istenic@ff.uni-lj.si
  HU-0908 *   Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy   dr. Sašo Jerše   saso.jerse@ff.uni-lj.si
  HU-1109 *   Dyslexia in Learning and Teaching of Foreign Languages   dr. Irena Samide   irena.samide@ff.uni-lj.si
 CIII-SI-0906 *   Pedagogy and Andragogy in South-East Europe (PASEE)   dr. Marko Radovan   marko.radovan@ff.uni-lj.si

* UMBRELLA MREŽE 2016/2017

 

 

2015/2016

Številka mreže  Ime mreže  Koordinatorji  e-mail koordinatorja, kontaktne osebe 
CIII-SI-0906-02  Pedagogy and Andragogy in South East Europe - PASEE  dr. Marko Radovan  marko.radovan@ff.uni-lj.si
 CIII-AT-0012  Language and Literature in a CE context  dr. Špela Sevšek Šramel  spela.sramel@ff.uni-lj.si
 CIII-AT-0037  Slavic Philology and Its Cultural Contexts  dr. Tatjana Balažic Bulc  tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si
 CIII-AT-0103  Cognitive Science, Knowledge Studies and technologies  dr. Olga Markič  olga.markic@guest.arnes.si
 CIII-AT-0604  Korean Studies in Central & Eastern Europe  dr. Yong Lee  leeyonghu@hotmail.com
 CIII-HU-0809  FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe  dr. Meta Lah  meta.lah@guest.arnes.si
 CIII-RO-0014  Borders and Borderlines  dr. Jože Hudales  joze.hudales@guest.arnes.si
 CIII-SI-0111  GEOREGNET  dr. Andrej Černe  andrej.cerne@ff.uni-lj.si
 CIII-SI-0113  ARHEOPED   dr. Predrag Novaković  predrag.novakovic@ff.uni-lj.si
 CIII-SI-0711  TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation  prof. dr. Ada Gruntar Jermol  ada.gruntar@guest.arnes.si
 CIII-RO-0814  Red Regional de Hispanistas de Hungria, Rumania y Serbia  dr. Maja Šabec  maja.sabec@ff.uni-lj.si

 

 

2014/2015

Številka mreže Ime mreže Koordinatorji e-mail koordinatorja, kontaktne osebe
CIII-AT-0012 Language and Literature in a CE context dr. Špela Sevšek Šramel spela.sramel@ff.uni-lj.si
CIII-AT-0037 Slavic Philology and Its Cultural Contexts dr. Tatjana Balažic Bulc tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si
CIII-AT-0103 Cognitive Science, Knowledge Studies and technologies dr. Olga Markič olga.markic@guest.arnes.si
CIII-AT-0604 Korean Studies in Central & Eastern Europe dr. Yong Lee leeyonghu@hotmail.com
CIII-HU-0809 FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe dr. Meta Lah

meta.lah@guest.arnes.si

CIII-RO-0014 Borders and Borderlines dr. Jože Hudales joze.hudales@guest.arnes.si
CIII-SI-0111 GEOREGNET dr. Andrej Černe andrej.cerne@ff.uni-lj.si
CIII-SI-0113 ARHEOPED  dr. Predrag Novaković predrag.novakovic@ff.uni-lj.si
CIII-SI-0711 TRANS - TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation prof. dr. Ada Gruntar Jermol ada.gruntar@guest.arnes.si
CIII-RO-0814 Red Regional de Hispanistas de Hungria, Rumania y Serbia dr. Maja Šabec maja.sabec@ff.uni-lj.si

 

 

2013/2014

 1. Network CIII-AT-0012-09-1314, Language and Literature in a Central European context

 Koordinatorica:

 asist. Špela Sevšek Šramel ( spela.sramel@ff.uni-lj.si)

 2. Network CIII-RO-0014-09-1314, Borders and Borderlines in Cultural Anthropology in the university education

 Koordinator:

 doc.dr. Jože Hudales (joze.hudales@ff.uni-lj.si)

 3. Network CIII-SI-0111-08-1314 , GEOREGNET

 Koordinator:

 red. prof. dr. Andrej Černe (andrej.cerne@ff.uni-lj.si)

 4. Network CIII-SI-0113-07-1314, Arheoped

 Koordinator:

 izr. prof. dr. Predrag Novaković (predrag.novakovic@ff.uni-lj.si)

 5. Network CIII-AT-0037-09-1314, Slavic Philology and its Cultural context 

 Koordinator:

 lekt. dr. Tatjana Balažic-Bulc (tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si

 6. Network CIII-AT-0103-08-1314, Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies

  Koordinator:

  izr. prof. dr. Olga Markič (olga.markic@guest.arnes.si)

 7. Network CIII-AT-0604-03-1314, Korean Studies in Central & Eastern Europe

  Koordinator:

  dr. Yong Lee (leeyonghu@hotmail.com)

 8. Network CIII-HU-0809-01-1314, FISH (French, Italian, SpanisH) - Romance Languages and Cultures - Strategies of Communication and Culture Transfer in Central Europe

  Koordinator:

  dr. Meta Lah  (meta.lah@guest.arnes.si)

9. Network CIII-RO-0814-01-1314, Red Regional de Hispanistas de Hungria, Rumania y Serbia 

  Koordinator:

 dr. Maja Šabec (maja.sabec@ff.uni-lj.si)

 

 

2012/2013

1. Network AT-0012, Language and Literature in a Central European context

Koordinatorica:

asist. Špela Sevšek Šramel (spela.sramel@gmail.com)

2. Network RO-0014, Borders and Borderlines

Koordinator:

doc.dr. Jože Hudales (joze.hudales@ff.uni-lj.si

spletna stran: http://etnologija.etnoinfolab.org/sl/

3. Network AT-0037, Slavic Philology and its Cultural context 

Koordinatorica:

lekt. dr. Tatjana Balažic-Bulc (tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si

4. Network AT-00103, Cognitive Science, Kowledge Studies, and Knowledge Technologies

Koordinatorica:

izr. prof. dr. Olga Markič (olga.markic@guest.arnes.si)

5. Network SI-0113, Arheoped

Koordinator:

izr. prof. dr. Predrag Novaković (predrag.novakovic@guest.arnes.si)

spletna stran: http://arheologija.ff.uni-lj.si/arheoped/00-HOME.htm

6. Network SI-0111, GEOREGNET

Koordinator:

red. prof. dr. Andrej Černe (andrej.cerne@guest.arnes.si)