Back to top

 

Mobilnost učnega osebja>


 

 


ERASMUS+ razpis za mobilnost osebja za namen poučevanja

Objavljen je Razpis za mobilnost osebja za namen poučevanja v okviru programa ERASMUS+ za študijsko leto 2018-2019. Prilagamo seznam že podpisanih pogodb, ki vključujejo tovrstno mobilnost. Rok za oddajo izpolnjene prijavnice v Mednarodno pisarno FF je sreda 23. 7. 2018  (prijavni obrazec).

 


»Mobility for teaching assignments − STA« se nanaša na mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini.

 

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšanje kompetenc, ki so povezane s strokovnimi profili;
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov, na področju izobraževanja in usposabljanja po vseh državah;
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • izboljšanje kakovosti dela in aktivnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb prikrajšanih ljudi;
 • okrepljena podpora in spodbujanje dejavnosti mobilnosti za študente;
 • večje možnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšanje znanja tujih jezikov;
 • povečanje motivacije in zadovoljstva pri vsakdanjem delu.

 

POSTOPEK NA UL in FF – Erasmus – Mobilnost učnega osebja (za prijavljene)

Finančna pomoč za leto 2017-2018 se omeji na 6 dni mobilnosti (vključno s potjo).

Najvišje upravičene dotacije za bivanje so določene na dan glede na državo obiska (zneski so nižji, kot v preteklih letih), ter za pot glede na oddaljenost po kilometrih (distančnik EU: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 ).

Izplačilo se lahko izvede na podlagi dejanskih stroškov razvidnih iz finančne dokumentacije (obračunan PN), ki jo je potrebno predložiti po koncu obiska, do najvišjega zneska.

Obdobje upravičenosti je od 1.6.2017 do 30.9.2018, vendar se dotacija ne sme dodeliti za aktivnosti, ki so se že končale v času vloge za dotacijo.

Med univerzama mora obstajati podpisan bilateralni sporazum (seznam po oddelkih najdete v priponki).

V vseh primerih mora poučevanje v tujini zajeti vsaj 8 ur poučevanja.

 

Izbrani učitelji bodo v skladu z razpisom dolžni najkasneje 10 dni pred odhodom oddati spletno prijavo za Erasmus finančno pomoč. V spletno prijavo bodo vpisali osebne podatke, podatke o mobilnosti in priložili/naložili  potrjen STA Mobility Agreement (Sporazum o STA mobilnosti).

Na podlagi ustrezno oddane prijave bomo učitelju izdali pogodbo o Erasmus+ financiranju.

 

Popolna prijava naj vsebuje:

 

Zaključno dokumentacijo (Potrdilo, Končno poročilo in Obrazec upravičenih stroškov s kopijami računov) bodo učitelji dolžni poslati po pošti najkasneje v 14 dneh po zaključku mobilnosti.

Po vrnitvi oddajte v Mednarodno pisarno naslednje dokumente:

 

 

Mednarodna pisarna posreduje obračunan potni nalog s prilogami, poročilom ter potrdilom tuje institucije na UL v refundacijo. Ko je potni nalog na FF obračunan je znesek nakazan na vaš transakcijski račun.

UL nato vsem izbranim visokošolskim učiteljem nakaže ustrezen znesek na žiro račun članice UL, kjer je zaposlen.

Več informacij in dokumente najdete na: http://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/