Back to top

 

Razpisi


Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za kulturo Republike Indonezije sta objavila razpis za enoletno štipendijo DARMASISWA za študente iz držav, ki imajo diplomatske odnose z Indonezijo, za študij indonezijskega jezika (bahasa), kulture in umetnosti. Za Slovenijo sta na voljo dve štipendiji.

Pogoji in informacije so na voljo na spletni strani: http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/

 

Rok prijave: 18. februar 2018


Objavljen je razpis za udeležbo študentov UL na mednarodni poletni šoli v Seulu, J. Koreja, ki bo potekala od 26.6.2018 do 27.7.2018.

Rok za prijavo je 3.4.2018.

Razpis

Prijavnica


Objavljena sta razpisa študijskih izmenjav s konzorcijem univerz MAUI, ZDA in AEN, Avstralija za leto 2018-19. Razpisa sta objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani: http://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/

Razpis AEN, Prijavnica AEN

Razpis MAUI, Prijavnica MAUI


Objavljen je razpis Rotary Aid 1830 (Nemčija).

Več informacij je dosegljivih v priponki.


Štipendije Madžarske za 2018/19

- redni študij                                       Rok prijave: 30. 1. 2018

- raziskovalni obiski                            Rok prijave: 30. 1. 2018

- krajši, semesterski študij                  Rok prijave: 28. 2. 201

- poletne šole                                      Rok prijave: 6. marec 2018

 

Razpis ter vse informacije, kakor tudi elektronske prijave potekajo preko spletne strani

Tempus Public Foundation:

 

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants


Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019. 

Obljavljen na povezavi:

razpis erasmus izmenjava

Javni razpis za zbiranje kandidatov za mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa ERASMUS+ v študijskem letu 2018/2019.

Obljavljen na povezavi:

razpis erasmus prakticno usposabljanje.


Dodaten razpis za mobilnost zaposlenih v okviru programa ERASMUS+ (nepedagoški)

Objavljen je dodaten razpis za mobilnost strokovnega osebja v okviru programa Erasmus+. Ker gre za sredstva iz razpisnega leta 2016/2017 je potrebno mobilnost opraviti do 31. 5. 2018.

Pripenjam tudi seznam pogodb Erasmus+, ki že vključujejo STT mobilnost.

Več izobraževanj je objavljenih tukaj: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Lepo prosim, če z razpisom seznanite vaše sodelavce.

Prijave zbiramo v Mednarodni pisarni do vključno srede 15. 11. 2017.


Razpis za dodatno financiranje iz sklada Heyning-Roelli, ki je namenjeno študentom, ki prihajajo iz okolij z manj možnostmi (socialno depriviligirani) in bodo svojo mobilnost (v II. semestru) izvedli v Švici. Višina štipendije so določi glede na socialni status študenta in dolžino mobilnosti. Rok prijave je 20.oktober 2017. Informacije so podane na http://www.heyning-roelli-stiftung.ch/index_en.htm.

Za prijavo ali nadaljnje informacije se študentje obrnejo neposredno na organizatorja. 


Naknadni razpis za mobilnost v letnem semestru Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2017/2018

Objavljen na povezavi.


Objavljamo obvestilo o razpisanih štipendijah Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) za študijsko leto 2018/2019
Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de . Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).


Objavljamo rezultate: 

 • razpisa Erasmus+ študijske izmenjave za študijsko leto 2017/2018. Seznam odobrenih mobilnosti najdete tukaj Priloga 1.
 • razpisa Erasmus+ praktično usposabljanje za študijsko leto 2017/2018. Seznam odobrenih mobilnosti najdete tukaj Priloga 2.

Sprejeti kandidati prejmete sklep o odobritvi in nadaljnja navodila po e-pošti.

Neodobreni kandidati bodo prejeli sklep o zavrnitvi po navadni pošti.


Razpis za mobilnost zaposlenih v okviru programa ERASMUS+ (nepedagoški)

Objavljen je Razpis za mobilnost zaposlenih v okviru programa ERASMUS+ za študijsko leto 2016-2017. Prilagamo seznam že podpisanih pogodb, ki vključujejo tovrstno mobilnost. Rok za oddajo izpolnjene prijavnice v Mednarodno pisarno FF je sreda 5.7.2017 (prijavni obrazec). 

Naj le opozorim, da se finančna pomoč za leto 2017-2018 omeji na 6 dni mobilnosti (vključno s potjo).

Najvišje upravičene dotacije za bivanje so določene na dan glede na državo obiska ter za pot glede na oddaljenost po kilometrih (distančnik EU: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4 ).

Izplačilo se lahko izvede na podlagi dejanskih stroškov razvidnih iz finančne dokumentacije (obračunan PN), ki jo je potrebno predložiti po koncu obiska, do najvišjega zneska.

Obdobje upravičenosti je od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2018, vendar se dotacija ne sme dodeliti za aktivnosti, ki so se že končale v času vloge za dotacijo.

Prijavni obrazec mora biti podpisan tudi s strani vodje/predstojnika.   

 

Vse kandidate bodo o izboru obvestili po elektronski pošti s strani UL do 20.7.2017.

Odobreni kandidati bodo prejeli tudi navodila o postopku na FF (izdaja potnega naloga, refundacija sredstev) s stani Mednarodne pisarne FF.

Izbrani kandidati bodo v skladu z razpisom dolžni najkasneje 10 dni pred odhodom oddati spletno prijavo za Erasmus finančno pomoč.

V spletno prijavo bodo vpisali osebne podatke, podatke o mobilnosti in priložili/naložili  potrjen STT Mobility Agreement (Sporazum o STT mobilnosti). O načinu vnosa v spletno prijavo bodo s strani UL prijavitelje pravočasno obvestili.

Na podlagi ustrezno oddane prijave bodo z UL prijavitelju izdali pogodbo o Erasmus+ financiranju. Izdaja pogodbe pred izvedbo mobilnosti je pogoj za refundacijo sredstev po opravljeni mobilnosti.

Zaključno dokumentacijo (Potrdilo, Končno poročilo in Obrazec upravičenih stroškov s kopijami računov, PN z vsemi dokazili) bodo zaposleni dolžni oddati v Mednarodni pisarni najkasneje v 14 dneh po zaključku mobilnosti ter zahtevane dokumente naložiti v spletno aplikacijo UL. Te obrazce bomo posredovali odobrenim prijaviteljem.

 

Prijav, oddanih po internem roku, ne bomo upoštevali.


ERASMUS+ razpis za študijske izmenjave in praktično usposabljanje 2017/2018

JE ZAKLJUČEN!

Seznam bilateralnih pogodb po oddelkih.

 

Navodila za prijavo na Erasmus+ študijske izmenjave za leto 2017/2018

Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.

Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo.

Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter natisnjene prijavnice z vsemi dokazili na oddelku, je petek 16. 12. 2016.  

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Izbor in rangiranje kandidatov se opravi na oddelku, preko katerega se prijavljate za izmenjavo

Dvodisciplinarni ali dvopredmetni študenti imajo možnost oddaje dveh prijav, ostali ene. V kolikor je dvodisciplinarni ali dvopredmetni študent izbran na obeh oddelkih, se mora odločiti za eno destinacijo.

Prijave so možne samo v okviru podpisanih bilateralnih sporazumov, ki jih imajo oddelki podpisane s tujimi partnerji. Seznam je objavljen tukaj (link).

PRIJAVE PREKO DRUGIH ODDELKOV NISO MOGOČE!

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

Na razpis se lahko prijavi študent UL pod naslednjimi pogoji:

-          da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na matični članici UL,

-          da je v času izmenjave vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija,

-          na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

•             Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na študij gre študent lahko od drugega letnika dalje.

Študenti, ki so do leta 2017-18 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do petka 16. 12. 2016 v natisnjeni obliki odda tudi na oddelku koordinatorju za izmenjave:

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
 • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico
 • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

 * morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek se oddajo direktno na oddelku (preverite na spletni strani oddelka oz. pri oddelčnem koordinatorju)

 

DODATNI RAZPISNI POGOJI POSAMEZNIH ODDELKOV:

- Oddelek za anglistiko: dodatna navodila ter zahteve so v prilogi 1, prilogi 2 in prilogi 3.

- Oddelek za arheologijo: dodatna zahteva je motivacijsko pismo v tujem jeziku, v katerem se imajo študentje namen sporazumevati na izmenjavi.

- Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo: http://oddelki.ff.uni-lj.si/biblio/studenti/tujina.html 

- Oddelek za geografijo: dodatna zahteva je v prilogi 1.

- Oddelek za muzikologijo: dodatni zahtevi sta

 • Študenti se lahko prijavijo na izmenjavo šele v 2. letniku 1. stopnje (Na izmenjavo gre lahko študent od tretjega letnika 1. stopnje in od prvega letnika 2. stopnje dalje).
 • Povprečna ocena nad 8,5.

- Oddelek za psihologijo: potrdilo o znanju ustreznega tujega jezika (lahko tudi maturitetno spričevalo).

- Oddelek za umetnostno zgodovino: dodatne zahteve so priložene.

 

Razpis za študijske izmenjave 2017-2018.

 

Navodila za prijavo na Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2017/2018

Pozor: pripravite si vse zahtevane priloge, ki jih morate naložiti v prijavo.

Prijavite se preko VISa, razdelek Prijava na izmenjavo. Ob prijavi še ni potrebno navesti, kje boste prakso opravljali.

Rok za oddajo popolne prijave preko VISa ter natisnjene prijavnice z vsemi dokazili na oddelku, je petek 16. 12. 2016

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Pogoji za kandidiranje za prijavitelje

-          Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov/magistrantov/doktorandov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi/magisteriju/zaključku doktorata ter v upravičenem obdobju trajanja razpisa, ki je 30.9.2018.

-          Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Na usposabljanje gre lahko študent že v prvem letniku.

Študenti, ki so do leta 2017-18 del študijskih obveznosti opravili v tujini v okviru programa VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Erasmus Mundus in ERASMUS+ mednarodna kreditna mobilnost, vendar ne celih 12 mesecev, se lahko prijavijo na ta razpis. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

 

Vsebina in priprava vloge

Za prijavo na javni razpis mora prijavitelj preko VISa izpolniti prijavnico ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do petka 16. 12. 2016 v natisnjeni obliki odda tudi na oddelku koordinatorju za izmenjave:

 • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
 • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico
 • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

 * morebitna dodatna dokazila/dokumentacijo, ki jih zahteva oddelek se oddajo direktno na oddelku (preverite na spletni strani oddelka oz. pri oddelčnem koordinatorju)

 

Razpis za praktično usposabljanje 2017-2018.


 

 

CEEPUS

Prijavni roki:

 • 15. januar: prijava/podaljšanje mrež (rok relevanten za koordinatorje mrež)
 • 15. junij: za štipendije za zimski semester
 • 30. oktober : za štipendije letni semester
 • 30. november: za t.i. "freemoverje"

Za več informacij si oglejte spletno stran: http://ceepus.scholarships.atCEEPUS in CEEPUS na FF.


 

Aktualne razpise za bilateralne štipendije najdete na naslednjih spletnih straneh:

 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

in

Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS

 

Veliko koristnih informacij in različnih razpisov pa najdete tudi na naslednjih spletnih straneh:

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

http://www.temikatujina.si/

Mladi v akciji

European Voluntary Service