Back to top

 

Razpisi za profesorje


ERASMUS+ razpis za mobilnost osebja za namen poučevanja

Objavljen je Razpis za mobilnost osebja za namen poučevanja v okviru programa ERASMUS+ za študijsko leto 2019-2020. Prilagamo seznam že podpisanih pogodb, ki vključujejo tovrstno mobilnost. Rok za oddajo izpolnjene prijavnice v Mednarodno pisarno FF je četrtek 20.6.2019  (prijavni obrazec).

Več informacij in dokumente najdete na: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Profesorji


Mednarodna kreditna mobilnost Erasmus+ 2019

Program Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost omogoča projekte mobilnosti v visokem šolstvu, ki potekajo med programskimi in partnerskimi državami. Akcija KA107 omogoča, da študenti in osebje izvedejo mobilnost ter prejmejo finančno podporo. Namen akcije ni zgolj izvedba mobilnosti, temveč izvedba projekta, ki prispeva k internacionalizaciji sodelujočih članic in univerz.  

Razpis za leto 2019 še ni objavljen v celoti. Informacije o sredstvih in omejitvah pričakujemo v mesecu decembru.

Glede na izkušnje iz preteklih let, izkušnje partnerskih univerz, priporočil Nacionalne agencije za program Erasmus+ in po posvetu z rektorjem, je UL omejila sodelovanje na manjše število držav. Prijava bo možna le za 15 držav, ki jih je vodstvo UL identificiralo kot strateško pomembne države in so navedene v spodnji tabeli. V posamezni državi bo UL sodelovala z največ 5 partnerskimi univerzami in v vsaki državi lahko sodeluje največ 5 članic UL. Trajanje mobilnosti osebja bo omejeno na 7 dni.

 

Rok za oddajo prijav po elektronski pošti na naslov anja.golec@ff.uni-lj.si je sreda 5. 12. 2018.

Prijava aktivnosti vsebuje:

•           izpolnjen obrazec MKM_2019_Prijava_clanica ter

•           Excel datoteko MKM_2019_Prijava_clanica_st_mob s številom mobilnosti.

Za vsako institucijo se odda posebna prijava z obema navedenima dokumentoma.

 

Tabela 1: Države sodelovanja Erasmus+ Mednarodna kreditna mobilnost 2019

 

#

Kuverta / Regija

Države

1

Zahodni Balkan / Regija 1

Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora

2

Države južnega Sredozemlja / Regija 3

Libanon, Maroko

3

Ruska federacija / Regija 4

Rusija

4

Azija / Regija 6

Kitajska, Indija

5

Osrednja Azija / Regija 7

Kazahstan

6

Latinska Amerika / Regija 8

Argentina, Brazilija

7

Ostale industrializirane države / Regija 13

Kanada, Japonska, Južna Koreja, ZDA

UL priporoča, da v prijavo vključite univerze iz naštetih držav, s katerimi ima UL že podpisane strateške sporazume o sodelovanju. 

 

Prispele prijave bodo pregledane na UL in s pomočjo komisije bo sprejeta dokončno odločitev o naboru sodelujočih držav, partnerskih univerz in sodelujočih članic v prijavi 2019. V komisiji bodo sodelovali:

•           mag. Maja Slovenc, Pomočnik rektorja za gospodarske in mednarodne zadeve,                           

•           mag. Zlata Ploštajner, Pomočnik glavnega tajnika,

•           Bibi Ovaska Presetnik, Vodja službe za mednarodno sodelovanje, Erasmus+ Institucionalni koordinator,

•           Aljoša Belcijan, koordinator programa. 

 

Spodaj vam posredujemo spletne povezave, kjer najdete dodatne informacije o mednarodnem sodelovanju Univerze v Ljubljani.


Razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev na univerzah v ZDA

Univerza v Ljubljani objavlja Razpis za študijske obiske visokošolskih učiteljev v koledarskem letu 2019 na univerzah v ZDA, s katerimi univerza sodeluje na podlagi med-univerzitetnih sporazumov.

Gre za sporazume, ki niso Erasmus+ sporazumi.

Univerza v Ljubljani bo sofinancirala sodelovanje z naslednjimi visokošolskim institucijami v ZDA:

  • z University of Washington, Seattle
  • z  University of Pittsburgh, Pennsylvania
  • z Augsburg College v Minneapolisu                                        

 

Vloge naj vsebujejo:

  1. Izpolnjeno prijavo v slovenskem in 2x v angleškem jeziku: Priloga 1 in Priloga 2.
  2. Biografijo in izbrano bibliografijo v tujem jeziku (največ 3 strani)
  3. Plan dela v angleškem jeziku
  4. Soglasje/vabilo tuje institucije

 

Kandidati se lahko prijavijo za obisk na eno institucijo in za največ 30 dni.

Interni rok za oddajo prijav v Mednarodno pisarno je sreda 12. 12. 2018.

Izbrane kandidate Univerza v Ljubljani najavi univerzam gostiteljicam. V primeru odobritve obiska, UL financira (izključno) povratno letalsko vozovnico do kraja univerze gostiteljice, gostiteljica pa bivanje v skladu z njihovimi pravili.


Razpis ERASMUS+ za štud. leto 2018/19 je objavljen na povezavi.


Kordinator projekta Basileus V, Univerza v Gentu, je v soglasju s partnerji objavil naknaden razpis, omejen le na mobilnost učiteljev. Izmenjave so eno-mesečne, na voljo pa so sledeče univerze Zahodnega Balkana:

•         Albania: University of Tirana

•         Kosovo*: University of Prishtina “Hasan Prishtina”

•         (FYRO)Macedonia: Ss. Cyril and Methodius Skopje,  University St. Kliment Ohridski Bitola, South East European University Tetovo

•         Montenegro : University of Montenegro

•         Serbia: University of Novi Sad, University of Kragujevac Rok za prijavo je 11.5.2015. Prijava in dodatne informacije so na voljo tu:

www.basileus.ugent.be