Back to top

Najava založniških razpisov za leto 2020

 

Znanstvena založba Filozofske fakultete bo predvidoma v mesecu juniju 2020 objavila naslednje založniške razpise, razpisi pa bodo odprti do konca meseca septembra 2020:   

  • Razpis za objavo znanstvenoraziskovalnega dela za leto 2020–2021;
  • Razpis za tisk učbenikov FF v letu 2020–2021;
  • Razpis za sofinanciranje strokovnih publikacij iz Sklada za založništvo FF za leto 2020–2021.

 

Razpisi Javne agencije za agencijo za raziskovalno dejavnost (ARRS) bodo objavljeni predvidoma v mesecu januarju ali februarju 2020. 

 

Dodatne informacije v zvezi z razpisi dobijo interesenti pri vodji Znanstvene založbe FF dr. Matevžu Rudolfu (tel. 01/241 11 81, e-pošta:znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si).