Back to top

Predstavitev

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja najnovejše raziskovalne dosežke humanističnih in družboslovnih ved, ki jih združuje ljubljanska Filozofska fakulteta. S približno 70 novimi naslovi na leto se naša založba uvršča med največje znanstvene založbe s področja humanistike in družboslovja pri nas in tako pomembno prispeva k prepoznavnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot osrednje humanistično-družboslovne institucije pri nas.

 

Znanstveno založništvo je vitalnega pomena za razvoj visokošolskega izobraževanja in znanosti, posledično pa seveda za celotno družbo; pomemben segment založniške dejavnosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je tako poleg skrbi za objavo raziskovalnih dosežkov naših raziskovalcev tudi tisk univerzitetnih učbenikov, s katerimi se aktualna znanstvena spoznanja učinkovito vključujejo v študijski proces. Čeprav smo pri znanstvenih objavah usmerjeni v vsebino, pa ni nepomembno, da se zadnje čase trudimo, da bi bile naše knjige tudi oblikovno privlačne in tehnično urejene tako, da so za bralca čim bolj prijazne.

 

Vse publikacije Znanstvena založbe FF so bralcem na voljo na enem mestu – v Knjigarni FF, ki v sodelovanju z založbo skrbi za prodajo izdanih publikacij.

 

V okviru založbe deluje Tiskovna komisija Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF in štiri področna uredništva, in sicer:

  • uredništvo znanstvenih publikacij,
  • visokošolskih in drugih učbenikov,
  • strokovnih publikacij ter
  • promocijskih gradiv.

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je od leta 2017 članica mednarodnega zduženja Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP).

 


Kontakti

 

Naslov

 

 

 

Znanstvena založba Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
Uradne ure
 
11.00–13.00 (ponedeljek–petek)
11.00–15.00 (sreda)
E-naslov

znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si

Telefon  01 241 11 81
Vodja Znanstvene založbe

dr. Matevž Rudolf

Samostojni strokovni delavec
Tehnični urednik

Jure Preglau

Prodekan za založništvo izr. prof. dr. Martin Germ

Za pripravo in izdajanje publikacij skrbijo štiri področna uredništva: 

 

Uredništvo visokošolskih in drugih učbenikov

 

red. prof. dr. Janica Kalin (vodja uredništva)
red. prof. dr. Simona Kranjc
doc. dr. Boštjan Kravanja 
red. prof. dr. Vlado Miheljak
doc. dr. Aleš Nagode

Uredništvo znanstvenih publikacij:

 

red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek (vodja uredništva) 
red. prof. dr. Matjaž Barbo
doc. dr. Sašo Jerše
doc. dr. Uršula Krevs Birk
red. prof. dr. Jasmina Markič

Uredništvo strokovnih publikacij:

 

red. prof. dr. Tone Smolej (vodja uredništva)
doc. dr. Simon Kušar
doc. dr. Blaž Podlesnik
izr. prof. dr. Melita Puklek Levpušček
red. prof. dr. Leon Stefanija
 Uredništvo promocijskih gradiv:  izr. dr. Gregor Pompe (vodja uredništva
lekt. mag. Mateja Gaber
izr. prof. dr. Danijela Trškan
Kristina Zajc
Neža Trošt
 Tiskovna komisija Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF:   doc. dr. Tanja Žigon (predsednica)
red. prof. dr. Predrag Novaković
red. prof. dr. Božidar Jezernik
red. prof. dr. Lev Kreft
red. prof. dr. Vesna Požgaj Hadži 

 

 

 

Delovanje in organizacijo Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani določajo: