Back to top

Predstavitev

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izdaja najnovejše raziskovalne dosežke humanističnih in družboslovnih ved, ki jih združuje ljubljanska Filozofska fakulteta. S približno 70 novimi naslovi na leto se naša založba uvršča med največje znanstvene založbe s področja humanistike in družboslovja pri nas in tako pomembno prispeva k prepoznavnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kot osrednje humanistično-družboslovne institucije pri nas.

 

Znanstveno založništvo je vitalnega pomena za razvoj visokošolskega izobraževanja in znanosti, posledično pa seveda za celotno družbo; pomemben segment založniške dejavnosti Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je tako poleg skrbi za objavo raziskovalnih dosežkov naših raziskovalcev tudi tisk univerzitetnih učbenikov, s katerimi se aktualna znanstvena spoznanja učinkovito vključujejo v študijski proces. Čeprav smo pri znanstvenih objavah usmerjeni v vsebino, pa ni nepomembno, da se zadnje čase trudimo, da bi bile naše knjige tudi oblikovno privlačne in tehnično urejene tako, da so za bralca čim bolj prijazne.

 

Vse publikacije Znanstvena založbe FF so bralcem na voljo na enem mestu – v Knjigarni FF, ki v sodelovanju z založbo skrbi za prodajo izdanih publikacij.

 

V okviru založbe delujo štiri področna uredništva, in sicer:

  • uredništvo znanstvenih publikacij,
  • visokošolskih in drugih učbenikov,
  • strokovnih publikacij ter
  • promocijskih gradiv.

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je od leta 2017 članica mednarodnega zduženja Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP).

 


Kontakti

 

Naslov

 

 

 

Znanstvena založba Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
Uradne ure
 
11.00–13.00 (ponedeljek–petek)
11.00–15.00 (sreda)
E-naslov

znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si

Telefon  01 241 11 81
Vodja Znanstvene založbe

dr. Matevž Rudolf

Samostojni strokovni delavec
Tehnični urednik

Jure Preglau

Samostojna strokovna delavka mag. Eva Vrbnjak
Prodekanja za založništvo izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

Za pripravo in izdajanje publikacij skrbijo štiri področna uredništva: 

 

Uredništvo visokošolskih in drugih učbenikov doc. dr. Tatjana Balažic Bulc
red. prof. dr. Janica Kalin (vodja)
izr. prof. dr. Darko Ogrin 
red. prof. dr. Melita Puklek Levpušček
izr. prof. dr. Jerica Vogel

Uredništvo znanstvenih publikacij:

 

izr. prof. dr. Andreja Avsec 
red. prof. dr. Vojko Gorjanc (vodja)
doc. dr. Boštjan Kravanja
izr. prof. dr. Simon Kušar
izr. prof. dr. Maja Šabec

Uredništvo strokovnih publikacij:

 

dr. Martina Frelih 
doc. dr. Matej Šekli
izr. prof. dr. Maria Wtorkowska
red. prof. dr. Andreja Žele
doc. dr. Tanja Žigon (vodja)
 Uredništvo promocijskih gradiv:  Kristina Zajc Božič (vodja) 
mag. Jerica Mrak Pestotnik
dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
Nina Petrovič
doc. dr. Blaž Podlesnik

 

 

Delovanje in organizacijo Znanstvene založbe Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani določajo: