Back to top

Delavnica za visokošolske učitelje/ice Univerze v Ljubljani

Filozofska fakulteta vabi visokošolske učitelje/učiteljice na delavnico Ocenjevanje za kakovosten študij, ki bo potekala v petek, 16. februarja 2018, med 8.30 in 15.30 uro na Filozofski fakulteti. 

 

ZVAJALKA: dr. Marjeta Šarić (Center za pedagoško izobraževanje, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana)

Udeleženci delavnice bodo spoznali namene, vrste in oblike preverjanja in ocenjevanje, merske značilnosti dobrega ocenjevanja, usklajevanje ciljev, metod in načina ocenjevanja znanja, povezanost med načinom ocenjevanja in študijskimi pristopi, taksonomijo ciljev in »alternativne« oblike preverjanja in ocenjevanja.

 

Cilji programa so, da udeleženci:

  • izpopolnijo znanje o vrstah in oblikah ocenjevanja;
  • poglobijo razumevanje o pomenu usklajenosti med učnimi cilji, metodami in ocenjevanjem znanja;
  • spoznajo značilnosti dobrega preverjanja in ocenjevanja;
  • pridobijo zmožnosti za načrtovanje in izvedbo dobrega preverjanja in ocenjevanja;
  • pridobijo ideje za »alternativne« oblike preverjanja in ocenjevanja znanja.

 

Program bo potekal v obliki krajših predavanj in praktičnih vaj v parih in manjših skupinah, vključena bo medsebojna izmenjava izkušenj med udeleženci in samostojna individualna refleksija.

Udeleženci boste za udeležbo prejeli potrdilo o udeležbi. Delavnica bo potekala v okviru Programa usposabljanja za kulturo kakovosti UL.

 

PRIJAVA NA DELAVNICO

Povezava na prijavnico je dostopna na spletni strani UL.