Back to top

Predavanje svetovno znane profesorice političnih ved iz Švedske Drude Dahlerup

Vabljeni na predavanje svetovno znane profesorice političnih ved iz Švedske Drude Dahlerup z naslovom Has democracy failed women. Predavanje bo v sredo, 9. maja 2018, ob 17.00 uri (pred. 233).

Kratek opis predavanja:

V predavanju bo prof. Dahlerup izhajajoč iz njene nove knjige z istim naslovom zagovarjala tezo, da je pod-reprezentiranost žensk v političnem odločanju predstavlja demokratični  deficit. Razpravljala bo o tem do katere mere smo globalno gledano na pravi poti do popolne enakosti spolov v politiki. Ali bomo videli “backlash”, posebno v ne-liberalnih demokracijah ali strankah? Ali lahko gibanje #MeToo spremeni te trende?

 

Drude Dahlerup

je profesorica političnih ved na Univerzi v Stockholmu, Švedska in zaslužna profesorica na Univerzi Roskilde, Danska. Izjemno angažirana predavateljica in raziskovalka dela tudi kot globalna svetovalka (UN Women), v organizaciji Inter-Parliamentary Union in drugih mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z opolnomočenjem žensk v politiki. Napisala je številne članke in knjige s področja žensk in politike, ženskega gibanja in feministične teorije.

Med zadnjimi objavami so:  Drude Dahlerup and Monique Leyenaar (eds.): Breaking Male Dominance in Old Democracies (Oxford University Press, 2013). Poseben sklop z naslovom: The Legitimacy and Effectiveness of Gender Quotas in Politics in Central East Europe” (Teorija in praksa 2/2017) (vabljeni urednici skupaj z M. Antić Gaber). Drude Dahlerup: Has Democracy Failed Women? Polity Press, Cambridge.

 

 

Slike: