Back to top

Simpozij: Odprti dostop v humanistiki

V okviru Sejma akademske knjige Liber.ac bo v torek, 22. maja 2018, z začetkom ob 11.00 uri (predavalnica 2), potekal simpozij Odprti dostop v humanistiki.

Glede na Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020, bodo raziskovalci in (akademski) založniki čez dve leti dolžni vse svoje publikacije, članke in raziskovalne podatke, ki so nastali iz nacionalno financiranih raziskav, objaviti v obliki odprtega dostopa. Se raziskovalci, založniki in institucije, ki so odvisni od javnih razpisov ARRS (npr. za izdajo znanstvenih revij in monografij) na to pripravljeni? Ali v Sloveniji obstaja infrastruktura, ki bi založnikom in raziskovalcem omogočala objavo svojih del v obliki odprtega dostopa? Kdo bo kril stroške, ki so povezani z objavo odprto dostopnih publikacij? Kakšne so prednosti odprtega dostopa in kako se z izzivi odprtega dostopa soočajo v tujini?

SODELUJOČI:

g. Martin Donnelly, Digital Curation Centre

g. Pierre Mounier, projekta Operas in Hirmeos

dr. Ernesto Priego, City University of London

dr. Meta Dobnikar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

prof. dr. József Györkös, direktor ARRS

dr. Mojca Kotar, Univerzi v Ljubljani

dr. Matevž Rudolf, Znanstvena založba Filozofske fakultete

mag. Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov (FDV).

Več informacij je na voljo tukaj.

 

Slike: