Back to top

Jezikovna zmožnost v slovenščini pri učencih priseljencih, vključenih v drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje slovenskih osnovnih šol

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1153. sestanek, ki bo v ponedeljek, 21. maja 2018, ob 18.00 uri (v predavalnici 325). 

Na temo "Jezikovna zmožnost v slovenščini pri učencih priseljencih, vključenih v drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje slovenskih osnovnih šol" bo predavala dr. Mihaela Knez, vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike,
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete UL