Back to top

Zaključil se je projekt Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka

Na javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018«, znanim pod kratico ŠIPK, se je Filozofska fakulteta UL septembra 2017 prijavila s tremi projekti in januarja 2018 dobila odobren projekt z naslovom Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka s kasneje dodanim akronimom SSOLP.  

Partner je bila Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok s strokovno mentorico slovenistko Bogdano Mohar, na projektu sta sodelovala dva študenta s Fakultete za računalništvo in informatiko UL pod mentorstvom Alenke Kavčič (aplikacija), dve študentki z Naravoslovnotehniške fakultete UL pod mentorstvom Helene Gabrijelčič Tomc (celostna grafična podoba, foto in videodokumentacija), študent domačin z Biotehniške fakultete UL, študentka domačinka anglistka s Filozofske fakultete UL in štirje študenti slovenisti pod mentorstvom nosilke projekta Vere Smole (pridobitev in obdelava narečnega gradiva, zasnova in izdelava slovarskih člankov). Poleg raziskav dolenjskega loškopotoškega govora, zlasti leksike za stara orodja, je bil glavni cilj projekta zasnova slovarskega članka in izdelava spletne aplikacije s celostno grafično podobo za interaktivni (tematski) narečni slovar katerega koli (slovenskega) narečnega govora. Projekt je potekal pod koordinatortvom Centra za pedagoško izobraževanje. Rezultati tega interdisciplinarnega projekta so vidni na naslovu http://slovar-orodja.si/, uporabnike pa obveščamo, da se bo z vsebinami polnil tudi v prihodnje. Aplikacija bo pod določenimi pogoji prostodostopna tudi drugim raziskovalcem.

 

Slike: