Back to top

Cikel predavanj: ENDPUNKTE. UND NEUANFÄNGE./Točke konca in novi začetki

Leto 2018 je leto spomina na konec 1. svetovne vojne in z njim spomina na propad reda sveta, za katerega se je predtem verjelo, da je neomajen. In leto 2018 je tudi leto spomina na nastanek povsem novih političnih entitet in družbenih struktur. Cikel predavanj Endpunkte. Und Neuanfänge., tj. točke konca in novi začetki, si jemlje ta stoletni jubilej za povod za odprtje znanstvene razprave o zatonih oziroma prelomih različnih entitet in identitet. Zgodovinski okvir razprave je pri tem zavestno povsem odprt. Razprava naj tako stremi k oblikovanju in tematiziranju različnih znanstvenih perspektiv na različne prelomnice, v katerih se odslikava tako posameznikovo kakor tudi družbeno soočanje s svetom, ki se spreminja.

Izhajajoč iz teze o sočasnosti nesočasnosti ima cikel predavanj namen, da raznovrstne propade in polome pa tudi nove začetke, ki jih povzročajo vojne, krize, revolucije in spremembe paradigem itd., postavi v širši kontekst vedenja pa tudi v širši vsakokratni družbeni kontekst in s tem poda svoja videnja tako o humanistični in družboslovni znanosti kakor tudi o ustroju sodobne Evrope vobče. V ciklu predavanj, ki si prizadeva tudi za okrepitev znanstvenega dialoga med nemškima in slovenskima humanistiko in družboslovjem, bo v devetih terminih akademskega leta 2018/19 svoje poglede na temo podalo osemnajst nemških in slovenskih znanstvenikov s področja zgodovine, umetnostne in literarne zgodovine, jezikoslovja, filozofije, sociologije in politologije.

Cikel predavanj v sodelovanju s Filozofsko fakulteto UL in ob podpori DAAD organizira Slovensko-nemško društvo štipendistov (Alexander von Humbodt- und DAAD-Alumni Verein).

Cikel predavanj bo potekal v nemškem jeziku.

Zgibanka

 

Slike: