Back to top

Delavnica ERC-projekta Eirene: Ženske in povojne tranzicije - Politika

ERC projekt Eirene vabi na delavnico z naslovom Ženske in povojne tranzicije - Politika/Women and Post-War Transitions – Politics. Dogodek se bo odvijal 9. ter 10. novembra 2018 v prostorih Atrija ZRC, Novi trg 2, v Ljubljani. Vljudno vabljeni!

Vabimo vas, da se v okviru ERC Advanced Grant projekta Eirene, ki ga vodi prof. dr. Marta Verginella, udeležite seminarja z naslovom "Women and Post-War Transitions: Politics" [Ženske in povojne tranzicije: Politika]. Sodelovali bodo mednarodno priznani raziskovalci in raziskovalke, ki bodo obravnali prehodna obdobja po obeh svetovnih vojnah in po jugoslovanskih vojnah.

Dogodek in predstavitve bodo v angleškem jeziku.

Program dogodka najdete na spletni povezavi: project-eirene.eu/eirene-workshops

 

Vljudno vabljeni!

 

Ženske in povojne tranzicije - Politika:

Po prvi in drugi svetovni vojni so ženske v številnih državah pridobile volilno pravico. Zgodovinopisje si sicer ni enotno, v kolikšni meri so na te povojne emancipacijske trende vplivale vojne razmere. Odnosi med demokratizacijo in vzpostavljanjem miru na eni strani ter uveljavljanjem političnih in državljanskih pravic žensk na drugi strani so izjemno zapleteni in so vselej odvisni od specifičnih zgodovinskih in geopolitičnih razmer. K vključevanju žensk v povojno politično življenje poleg njihovega lastnega angažmaja pomembno pripomore na novo premišljen koncept državljanstva žensk, ki ovrednoti prispevek slednjih k vojnim naporom. Dosedanje raziskave so pokazale, da so ženske v preteklosti pomembno sodelovale v procesih povojne obnove in izgradnje miru, praviloma v okviru dejavnosti nevladnih organizacij, v formalna mirovna pogajanja pa so jih politični odločevalci vključili le redko.

 

V povezavi s temi izhodišči se bomo v okviru workshopa spraševali:

> Kako integrativen je bil koncept državljanstva v novo ustanovljenih državah?

> Kako in do kolikšne mere so na novoustanovljene državne institucije in pravni dokumenti v Italiji, Avstriji in Jugoslaviji (kasneje Sloveniji in Hrvaški) naslavljali ženske in promovirali enakost spolov v povojnih obdobjih?

> Kako se je kazal angažma žensk v nacionalnih konfliktih in pri povojni obnovi?

> Do kolikšne mere so ženske same promovirale agendo enakosti spolov in mednarodno/transnacionalno feministično sodelovanje?

> Kako se je zastopanost žensk v politiki spreminjala v tranzicijskih obdobjih in v različnih nacionalnih kontekstih obravnavane regije (Italija, Avstrija in Jugoslavija (kasneje Slovenija in Hrvaška))?

 

Datoteke: 
PDF icon eirene_e-vabilo.pdf