Back to top

Poziv k najavi prispevkov na znanstvenem simpoziju ob stoletnici Filozofske fakultete UL Mesto in poslanstvo humanistike in družboslovja. Pogled v preteklost, vizije za prihodnost

Praznovanje naše stoletnice je tik pred vrati. Na fakulteti pripravljamo serijo dogodkov, s katerimi bomo obeležili častitljivo obletnico, med njimi je tudi fakultetni znanstveni simpozij z naslovom Mesto in poslanstvo humanistike in družboslovja. Pogled v preteklost, vizije za prihodnost, ki bo potekal 23. in 24. septembra 2019.

K sodelovanju vabimo vse zaposlene in bivše zaposlene Filozofske fakultete. Dobrodošla so predavanja, vezana na različne vidike, ki osvetljujejo vlogo in poslanstvo humanistike in družboslovja v družbi – včeraj, danes in jutri. V predavanjih se avtorji lahko, ni pa nujno, osredotočijo na naslednje teme:

 

• osebnosti, ki so zaznamovale razvoj humanistike in družboslovja; oblikovanje »šol« in njihovi vzpodbujevalni / rivalski medsebojni odnosi;

• razkorak med poslanstvom vzpostavljanja nacionalne znanosti in morebitno marginalizacijo tako v geografskem kot tudi v strokovnem smislu;

• vloga fakultete pri razvoju strokovnjakov oz. posameznih strokovnih področij humanistike in družboslovja v tujini;

• strokovne polemike in osebna razhajanja, ki so pomembno vplivali na fakultetno življenje;

• skrivnosti, skrite v fakultetnih in univerzitetnih arhivih;

• načini študija na posameznih področjih in njihov vpliv na razvoj humanističnih in družboslovnih znanosti;

• humanistika in družboslovje skozi perspektivo dosežkov, izkoriščenih in izgubljenih priložnosti;

• humanistika in družboslovje ter njune naloge in poslanstvo v prihodnosti

 

Celotni poziv je dostopen na intranetu (zavihek 100 let FF UL). Vse, ki vas sodelovanje na znanstvenem simpoziju zanima, vljudno vabimo, da kratek povzetek svojega predavanja, ki naj ne presega 1500 znakov s presledki, pošljete najkasneje do 31. januarja 2019 na elektronski naslov: katja.mahnic@guest.arnes.si.