Back to top

Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete UL ter Univerza na tretje življenjsko obdobje Koper vljudno vabijo na okroglo mizo in predstavitev monografije Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc, ki bo v ponedeljek, 14. januarja 2019, ob 16.00 uri v Veliki predavalnici FM (III. nadstr. UP FM, Cankarjeva 5, Koper).

 

Na okrogli mizi, ki jo bo moderirala doc. dr. Maja Mezgec (UP PEF), bodo sodelovali prof. dr. Ana Krajnc (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje), dr. Dušana Findeisen (Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje), Mojca Brank in Alberta Ostan (Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper), izr. prof. dr. Nives Ličen (UL FF), izr. prof. dr. Zoran Jelenc  (Andragoško društvo Slovenije) in dr. Petra Javrh (Andragoški center Slovenije).

 

Monografijo, ki je izšla ob jubileju prof. dr. Ane Krajnc, sta uredili Nives Ličen (UL FF) in  Maja Mezgec (UP PEF). Zbrani prispevki vključujejo različne epistemološke in metodološke pristope ter predstavljajo aktualno dogajanje v andragoškem raziskovanju. Monografija ponuja bralcu platformo aktualnega raziskovanja s področja andragogike, saj odraža raznovrstnost raziskovalnih področij in andragoške prakse, ki se je v slovenskem prostoru razvila iz »šole dr. Ane Krajnc«.

Slike: