Back to top

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za namestitev samopostrežnih avtomatov na Filozofski fakulteti

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana na podlagi 52. člena v povezavi s 57. in 65. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za namestitev samopostrežnih avtomatov s prigrizki, hladnimi brezalkoholnimi pijačami in toplimi napitki v prostorih fakultete na Aškerčevi cesti 2, Zavetiški ulici 5 in Tobačni ulici 5 v Ljubljani.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Smernice zdrave prehrane

Vzorec ponudbe