Back to top

Sprejem za študentke in študente na izmenjavi

V petek, 27. septembra 2019, smo na fakulteti pripravili sprejem za študentke in študente na izmenjavi, ki jih bomo gostili v prvem semestru ali celo leto.

Študentke in študente, kar 181 jih bo z nami v prvem semestru, je pozdravila prodekanja, izr. prof. dr. Katja Vintar Mally, v nadaljevanju pa smo jih seznanili s fakulteto in njenimi službami ter jim predstavili študentsko življenje v Ljubljani. Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki UL, Cmepiusa, obeh ESN sekcij ter naši tutorji za tuje študente. Študentom želimo uspešno izmenjavo ter obilico lepih spominov.

Slike: