Back to top

Samoglasniško sozvočje v madžarščini: tipičen primer fonološkega/slovničnega vmesnika

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1183. sestanek, ki bo v ponedeljek, 14. oktobra 2019, ob 18.00 uri  v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.

Na temo Vowel harmony in Hungarian: a typical case of the phonology/grammar interface / Samoglasniško sozvočje v madžarščini: tipičen primer fonološkega/slovničnega vmesnika bo predaval

zasl. prof. Ádám Nádasdy, ELTE (Eötvös Loránd University), Budimpešta.

 

Predavanje bo v angleškem jeziku.