Back to top

Priznanje ARRS Odlični v znanosti 2019 za knjigo Arheologija in dediščina Soške fronte ter vzhodnih bojišč

Knjiga o bojiščih prve svetovne vojne, ki je izšla pri založbi Routledge, je prejela naziv Odlični v znanosti 2019. Med uredniki publikacije sta tudi doc. dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik in doc. dr. Matija Črešnar z Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete.

Zbornik prispevkov predstavlja dediščino in arheologijo Soške fronte in drugih vzhodnih bojišč prve svetovne vojne s pomočjo sodobnih, multidisciplinarnih pristopov in teoretskih izhodišč. S pričujočim zbornikom se vzpostavlja slovenska konfliktna arheologija, umešča raziskave in dediščino Soške fronte v globalni raziskovalni prostor in postavlja slovenske arheološke študije konfliktov 20. stoletja ob bok razvitejšim tradicijam.

Iskrene čestitke!

 

Povezava do knjige (Uroš Košir, Matija Črešnar, Dimitrij Mlekuž (ur.), Rediscovering the Great War: Archaeology and Enduring Legacies on the Soča and Eastern Fronts, 1st Edition. Routledge, New York, 2019)

 

Povzetek dosežka

Prva svetovna vojna ali velika vojna je eden formativnih dogodkov, ki so vzpostavili dinamiko dvajsetega stoletja. Predstavlja začetek modernega, industijskega pristopa k vojskovanju, ki je za vedno spremenil tok zgodovine. Spomin, pomen in vedenje o kolosalnem konfliktu in o ljudeh, ki so v njem sodelovali in jih je usodno zaznamovala, se spreminja od države do države. Ponekod je spomin na koflikt mitologiziran in komemoriran kot nacionalna travma, drugje je zbledel, bil potlačen iz družbenega spomina ali zasenčen s travmo druge svetovne vojne.

Tudi arheologija dolgo ni znala, hotela ali bila sposobna preučevati prvi globalni in industrializiran konflikt. V zadnjih desetletjih pa so vzniknile nove raziskovalni strategije, ki razširajo razumevanje prve svetovne vojne tudi s pomočjo arheologije konfliktov. Zbornik predtavlja multidisciplinarne pristope k študiju materialne kulture konflikta, preučevanju konfliktnih krajin in razumevanju problematične dediščine konflikta. Pristopi segajo od analize arhivskih virov do branja zračnih fotografij, daljinskega zaznavanja, uporabe geografskih informacijskih sistemov in terenskih raziskav. Prispevki v predstavljajo nove raziskovalne pristope k študiju prve svetovne vojne in njene dediščine na Soški fronti in vzhodnih bojiščih in pomembno prispevajo k večplastnemu razumevanju tega zgodovinskega dogodka.

 

 

Slike: