Back to top

Sodelovanje v anketi - trajnostni razvoj in potrošniške navade

Spoštovani,

 

na nas se je obrnila študentka, ki v sklopu svoje magistrske naloge izvaja anketo med študenti podiplomskih študijskih programov in sicer na temo trajnostnega razvoja in potrošniških navad. Vaše sodelovanje v anketi bi pripomoglo k reprezentativnosti vzorca in s tem k veljavnosti njene raziskave. 

 

Anketa bo objavljena do sredine januarja na povezavi: https://www.1ka.si/a/234237.