Back to top

Prijava desetih projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist za študijsko leto 2019/2020

Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakutlete (CPI) je v študijskem letu 2019/2020 prijavil skupaj kar deset projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist, kar je največ do sedaj. Za Študentske inovativne projekte za družbeno korist so zaradi večjega števila prijavljenih projektov izvedli tudi interni izbor projektov.

Vse projekte so posredovali na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Rezultati izbora bodo znani konec januarja oz. v začetku februarja 2020.

Konec novembra je Center za pedagoško izobraževanje koordiniral prijavo petih projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja, in sicer: Raziskovanje problema starizma in poslovnih priložnosti pri novih medicinskih tehnologijah, ki izboljšujejo zdravje in dolgoživost starejših ljudi (prijavitelj je izr. prof. dr. Igor Pribac, Oddelek za filozofijo na pobudo študenta Martina Lipovška), Turistični sprehodi po mestnem območju Ljubljane (prijaviteljica je izr. prof. dr. Petra Stankovska, Oddelek za slavistiko), Za dostojno življenje mladih v najemniških stanovanjih in sobah v Ljubljani (prijavitelj je izr. prof. dr. Peter Simonič, Oddelek za etnologijo in kulturno etnologijo na pobudo študentke Kristine Rakinić), Prevajanje dokumentarnih in pričevanjskih besedil kot ohranjanje zgodovinskega spomina (prijaviteljica je doc. dr. Sonia Vaupot, Oddelek za prevajalstvo) in Digitalna Levstikova arkada: Aleja nagrajencev (prijaviteljica je lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko).

V začetku decembra pa so prijavili naslednjih pet Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist: Geselska baza za novi grško-slovenski slovar – 3 (prijavitelj doc. dr. Matej Hriberšek, Oddelek za klasično filologijo), Izboljšanje komunikacije s tujimi študenti v Zdravstvenem domu za študente Univerze v Ljubljani (prijaviteljica doc. dr. Monika Kavalir, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko), Interdisciplinarna analiza problematike bolniškega nadomestila samostojnih podjetnikov (prijavitelj doc. dr. Gorazd Kovačič, Oddelek za sociologijo), Portal jezikovnih poklicev v Sloveniji (prijaviteljica prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, Oddelek za prevajalstvo) in Angleščina korak za korakom: učbenik za starejše odrasle (prijaviteljica izr. prof. dr. Nives Ličen, Oddelek za pedagogiko in andragogiko).

 

Foto: Projekt ŠIPK; Filozofija gre v svet: oddaja o povezovanju filozofije in drugih ved

 

Slike: