Back to top

Klara Gönc Moačanin (1953–2019)

Katedra za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete UL sporoča žalostno vest, da je 9. oktobra 2019 v Zagrebu umrla indologinja mag. Klara Gönc Moačanin (rojena 29. aprila 1953 v Lendavi).

Kot višja lektorica je dolga leta delovala na Oddelku za indologijo in študije Daljnega vzhoda (Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije) na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pa je pomemben pečat pustila kot honorarna sodelavka Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje (takrat Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje in orientalistiko), kjer je med letoma 1991 in 1995 vodila vaje pri pouku sanskrta. Spominjamo se je kot izredno dejavne raziskovalke na področju staroindijske književnosti, zlasti dramatike, kot prevajalke iz sanskrta (izstopa zlasti Šúdrakova drama Glineni voziček), angleščine, francoščine in madžarščine, predavateljice sanskrtske gramatike in klasične staroindijske ter novoindijske in dravidske književnosti, zgodovine Indije, indijske umetnosti kot tudi teorije in praks azijskega gledališča (Indije, Kitajske, Japonske, Jugovzhodne Azije). Je avtorica dveh monografij: Sahrdaya – književno poputovanje sa srcem u Indiji (1996) in Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika: grčka tragedija, indijska nāṭya, japonski nō ter številnih znanstvenih razprav na področju književnosti.

 

Foto: https://indolog.ffzg.unizg.hr/?p=2207

Slike: