Back to top

Predstavitev knjige Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

V Mestnem muzeju Ljubljana je v sredo, 8. januarja 2020, potekala predstavitev najnovejše knjižne izdaje Znanstvene založbe Filozofske fakultete z naslovom Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pri njenem nastanku so sodelovali dr. Dušan Nečak, dr. Tone Smolej, dr. Kornelija Ajlec, dr. Peter Mikša in mag. Barbara Šatej, torej štirje zgodovinarji in literarni zgodovinar, kar se kaže tudi v pluralnem metodološkem pristopu k naslovni tematiki.

Vsebina knjige, ki je zasnovana kronološko-deskriptivno in je nastajala v letu, ko je Filozofska fakulteta in z njo Univerza v Ljubljani praznovala 100-letnico, prinaša veliko novega, kar so avtorji odkrili v še neobdelanih arhivskih virih.

Več si lahko preberete na tej povezavi.

Slike: