Back to top

Novinarska konferenca ob zaključku ciljnega raziskovalnega projekta Slovenska in evropska kulturna literarna dediščina – pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca so srednje šole

Vabljeni na novinarsko konferenco ob zaključku ciljnega raziskovalnega projekta Slovenska in evropska kulturna literarna dediščina – pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca so srednje šole, ki ga sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). V projektno skupino so poleg Filozofske fakultete UL (Oddelek za slovenistiko) vključene še Pedagoška fakulteta UL, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici ter Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) (Inštitut za slovensko narodopisje in Glasbenonarodopisni inštitut).

Več o projektu in njegovih rezultatih

Novinarska konferenca bo v petek, 14. februarja 2020, ob 11.30 uri (Modra soba).

 

Program:

11.30     Pozdravni nagovor

11.35     Alenka Žbogar (FF UL): Predstavitev projekta in spletne strani s prosto dostopnimi gradivi

11.40     Marjetka Golež Kaučič (ZRC SAZU): Baladna pot po Ljubljani

11.55     Milena Mileva Blažić (PeF): Pot po literarni Ljubljani

12.10     Milena Mileva Blažić (PeF) in Helena Kraljič (Morfem): Pravljična in literarna Ljubljana   

12.15     Barbara Ivančič Kutin (ZRC SAZU): Pot po pripovednem izročilu Bovca

12.30     Saša Babič (ZRC SAZU): Tematska številka Jezika in slovstva

12.45     Diskusija

 

Letak

Zgibanka

 

Slike: