Back to top

Javno predavanje dr. Hotimirja Tivadarja pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo imel dr. Hotimir Tivadar pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja javno predavanje z naslovom Slovensko pravorečje in fonetično-fonološke analize samoglasnikov.

Javno predavanje bo v ponedeljek, 17. februarja 2020, ob 9.00 uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.