Back to top

Mednarodna raziskava o uporabi digitalne tehnologije v humanistiki

Oddelek za geografijo, s sodelavci z Oddelka za pedagogiko in andragogiko ter Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete, vabi k dejavni vključitvi v mednarodno raziskavo o uporabi digitalne tehnologije v humanistiki.

Trenutno smo v obdobju, ko tudi uporaba digitalne tehnologije v našem delu in vsakodnevnem življenju pospešeno dobiva nove in spremenjene vloge. Raziskovalna skupina vas vabi, da se pridružite mednarodnemu raziskovanju potreb in dobrih praks pri uporabi digitalne tehnologije (IKT) v humanistiki - tako, da najprej izpolnite naslednjo spletno anketo, morda pa se po tem odločite tudi za katero izmed drugih ponujenih oblik sodelovanja.

Anketa se izvaja v sklopu Erasmus+ projekta HUM@N – Digital Transformation in Humanities. Zbrane informacije in primeri dobrih praks bodo predstavljeni v "priročniku o uporabi IKT v visokošolski humanistiki" in uporabljeni kot zgled pri pripravi raznovrstnih e-učnih gradiv za populacijo visokošolskih učiteljev na področju humanistike.

V projektu so kot področja humanistike obravnavana naslednja (skrajšana poimenovanja iz klasifikacij ved): zgodovina, jeziki in književnost, umetnost, filozofija, religija, geografija, "druga" področja dopuščajo tudi sodelovanje s sorodnih ali interdisciplinarnih področij. Raziskovalci bodo veseli vseh mnenj, idej, tudi kritik v zvezi z uporabo IKT v humanistiki, ki jim bodo pomagale pri oblikovanju priporočil in e-učnih gradiv.   

Anketa je sicer v angleškem jeziku, a raziskovalci vas spodbujajo, da v primeru, če bi vas izražanje v angleščini oviralo, svoje opisne odgovore podate kar v slovenščini.

Že vnaprej hvala za sodelovanje!

Slike: