Back to top

Namera o oddaji poslovnega prostora

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani namerava oddati v najem manjši poslovni prostor pod stopniščem glavnega vhoda na Aškerčevi 2 v izmeri 21 m2 za potrebe opravljanja storitev fotokopiranja.

Okvirni rok za pričetek delovanja je 1. oktober 2020, pogodba pa se bo z izbranim ponudnikom sklenila za obdobje do 30. septembra 2025.

 

2. Dodatne informacije

 

Za vse potrebne informacije (vključno z ogledom) se, prosimo, obrnite na vodjo Gospodarsko-tehnične službe, g. Jasmina Mustafića Marjetiča, po elektronski pošti na jasmin@ff.uni-lj.si do 30. junija 2020.

 

3. Način vložitve ponudb

 

Ponudnik pisno namero o najemu (ponudbo) v zaprti ovojnici pošlje na naslov UL FF, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana. Na ovojnici morajo biti navedeni naziv in naslov ponudnika ter oznaka »Ponudba za najem prostora fotokopirnica – ne odpiraj«. V ponudbi mora ponudnik navesti letno najemnino, ki jo je pripravljen plačati za najem, ter svoje kontaktne podatke.

Rok za prejem ponudb je 3. julij 2020 do 10. ure. Ponudbe, prejete kasneje, ne bodo obravnavane.

 

4. Sklenitev pogodbe

 

UL FF bo z zainteresiranimi ponudniki opravila pogajanja o najemnini in o drugih pogodbenih pogojih. Neposredna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo po pogajanjih oddal najboljšo ponudb.

 

Namera o oddaji poslovnega prostora