Back to top

Predstavitev rezultatov triletnega raziskovalnega projekta o življenju slovenskega prebivalstva ob okupacijskih mejah v drugi svetovni vojni

V ponedeljek, 22. junija 2020, je v prostorih Atrija ZRC potekala novinarska konferenca ob predstavitvi rezultatov projekta Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva. Projekt, ki ga je financirala ARRS, je izvajala ekipa 19 zgodovinarjev in geografov z Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete UL, Geografskega inštituta Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra ZRC SAZU, Pedagoške fakultete UL in Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, kot zunanji partner pa je sodeloval še Inštitut za narodnostna vprašanja. Poleg raziskovalcev in raziskovalk so pri projektu sodelovali tudi študenti in študentke Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete.

Več si lahko preberete tukaj.

Slike: