Back to top

Novinarska konferenca ob zaključku projekta Interdisciplinarna analiza problematike bolniškega nadomestila samostojnih podjetnikov

Filozofska fakulteta in Gibanje za dostojno delo in socialno družbo vabita na novinarsko konferenco ob zaključku ŠIPK projekta Interdisciplinarna analiza problematike bolniškega nadomestila samostojnih podjetnikov. Dogodek bo v torek, 30. junija 2020, ob 11.00 uri (Modra soba).

Vodja projekta, doc. dr. Gorazd Kovačič, in drugi člani projektne skupine bodo predstavili ugotovitve svoje empirične raziskave o ekonomskem položaju, zdravstvenem stanju in prezentizmu samozaposlenih. Samozaposleni zelo pogosto delajo bolni, ker si ne morejo privoščiti bolniške odsotnosti, na dolgi rok pa trpita njihovo zdravje in produktivnost. Projektna skupina je pripravila predlog sistemske ureditve problema bolniške odsotnosti in bolniškega nadomestila. Gre za predlog novega obveznega zavarovanja za kritje hitrejšega nastopa bolniškega nadomestila. Projektna skupina je pripravila njegovo obrazložitev, oceno mesečnega stroška in zbrala odzive deležniških organizacij. Zaključno poročilo bo na voljo deležnikom kot strokovno izhodišče za zakonodajni proces.

 

Lepo vabljeni!