Back to top

 

Aktualni razpisiDecentralizirani

 AKTUALNI RAZPISI

 

 


Razpis NFM (CMEPIUS)

11.9.2015 je bil na nacionalni agenciji CMEPIUS objavljen razpis NFM.  

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na povezavi: http://www.cmepius.si/razpis/slovenski-stipendijski-sklad-si04-egp-in-nfm-r-2015/

Kontakt na Cmepis-u: Božidar Grigić (vsebinska vprašanja) 01 620 94 86 eeagrants@cmepius.si Nina Uran (finančna vprašanja) 01 620 94 84 eeagrants@cmepius.si  

Prijave na študijske obiske so možne do porabe razpoložljivih sredstev.  Vsi študijski obiski se morajo končati do 30. aprila 2016.

Prijavo je potrebno oddati v Mednarodno pisarno in na Cmepius.  


 

INTENZIVNI PROGRAM (IP)

1. Erasmus IP  


Vir: www.cmepius.si

Več informacija najdete na strani: www.cmepius.si


AD FUTURA

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (sklad) je konec leta 2006 ustanovila Vlada Republike Slovenije s sprejetjem Akta o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad" v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS, št. 139/06, 16/08, 43/08).

Sklad je tako centralna izvedbena institucija za štipendiranje in razvoj kadrov.
Več informacija najdete na strani: http://www.sklad-kadri.si/ 


NACIONALNA AGENCIJA CMEPIUS

CMEPIUS izvaja naloge nacionalne agencije programa ES Vseživljenjsko učenje, Erasmus Mundus, Euraxess in programe CEEPUS, bilateralnega sodelovanja ter drugo mednarodno mobilnosti. Več informacija najdete na strani: www.cmepius.si 
Vse informacije, kontakti, usposabljanja, prijave in izborni postopki za decentralizirane aktivnosti programa v Sloveniji izvaja CMEPIUS, seznam Nacionalnih agencij drugih evropskih držav pa najdete tukaj.

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/MednarodnaPisarna/Projekti/Razpisi/image001.jpg
Vir: www.cmepius.si


COMENIUS

Comenius je del programa Vseživljenjsko učenje namenjen sodelovanju šol in učiteljev. Sodelujoči v aktivnostih programa naj bi razvili poznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter mladim pomagali pridobiti osnovne življenjske spretnosti
Več informacija najdete na strani: http://www.cmepius.si/vzu/comenius.aspx


LEONARDO DA VINCI

Program Leonardo da Vinci (LdV) je namenjen razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi, povezovanju socialnih partnerjevrazvoju konkurenčnosti malih in srednjih podjetij in osebnem razvoju posameznikov na trgu delovne sile, dijakov in strokovnjakov na področju izobraževanja in usposabljanja terkadrovskih delavcev.
Več informacija najdete na strani: http://www.cmepius.si/vzu/leonardo.aspx


GRUNDTVIG

Za učenje je vedno pravi čas« je moto sektorskega programa Grundtvig, s katerim Evropska skupnost omogoča organizacijam in osebju na področju splošnega izobraževanja odraslih, da nadgradijo svoja strokovna znanja (metode posredovanja znanj, vključevanje ranljivih skupin, kakovost in dostopnost programov, vodenje in upravljanje organizacij, raziskave in oblikovanje podlag za oblikovanje politik in podobno) ter okrepijo sodelovanje na evropski ravni.
Mednarodne neformalne učne izkušnje so lahko deležni tudi učeči se odrasli, in sicer v okviru akcij Projekti prostovoljnega dela starejših, Učna partnerstva in Delavnice.  
Več informacija najdete na strani: http://www.cmepius.si/vzu/grundtvig.aspxCentralizirani

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/MednarodnaPisarna/Projekti/Razpisi/clip_image002.jpg

 

http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/Studij/MednarodnaPisarna/Projekti/Razpisi/new.gif  AKTUALNI RAZPISI

 

Erasmus + poziv 2015 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  

 

Program ERASMUS+ 2016

 

 

 

Erasms + Guide 2015 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf  

POMEMBNE POVEZAVE:  

Vse pomembne informacije glede razpisa, vključno z roki prijave, smo objavili na intranetu: http://intranet.uni-lj.si/evropski_projekti/erasmus_2016.aspx

Razpis najdete na naslovu: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG

Vodnik za prijavitelje pa je dosegljiv na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Več informacij lahko dobite tudi na slovenski spletni strani ERASMUS+http://www.erasmusplus.si/vstopna-stran/ 

 

 

Predstavitev CMEPIUS https://cmepius-my.sharepoint.com/personal/robert_marinsek_cmepius_si/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=aixYNwyhCmBsRcbAGAboIdxjyj8Wrk7yHST1gXzHpw0%3d&docid=02428bf8e7d37421ca2788e500cc113b6


Za centralizirane aktivnosti programa najdete več informacij na strani Evropske komisije.
Za izvajanje centraliziranih aktivnosti je zadolžena Izvršna agencija v Bruslju.
Za več informacij:  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html