Back to top

 

Knjižnica Oddelka za PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNO TEORIJO

Lokacija

4. nadstropje, soba 422

Uradne ure

pon, tor, čet, pet 9-13, 

sre 11-17

Poletne uradne ure 

 

Prazniki in dela prosti dnevi

31. 10. - 1. 11. 2017, 25. 12. - 26. 12. 2017, 1. 1. - 2. 1. 2018, 8. 2. 2018, 2. 4. 2018, 27. 4. - 30. 4. 2018, 1. 5. - 2. 5. 2018, 25. 6. 2018, 1. - 15. 8. 2018 (kolektivni dopust). 

Na dneve pred praznikom, 30. 10. 201​7, 7. 2. in 26. 4. 2018, bodo knjižnice, ki so odprte tudi v popoldanskem času, obratovale po skrajšanem urniku, in sicer do 15. ure.

Obvestila

 

Kontakti

E-naslov: ohk.prk@ff.uni-lj.si
Tel. št.: (01) 241 1383
Spletna stran: http://primerjalna-knjizevnost.ff.uni-lj.si/knjiznica/knjiznica

Zaposleni

dr. Seta Knop, bibl., vodja knjižnice

O knjižnici

Knjižnica Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo je od ustanovitve oddelka v 30-ih letih prejšnjega stoletja osrednja slovenska strokovna knjižnica za literarno vedo. Hrani predvsem knjižno gradivo, s katerim podpira pedagoško in raziskovalno delo na oddelku. Poleg obveznega študijskega gradiva si tako prizadeva spremljati stanje literarne vede ne le v slovenskem prostoru, ampak po vsem svetu; gre zlasti za raziskave s področja primerjalne književnosti, literarne teorije in literarne zgodovine. Tekoče prejema ok. 40 tujih in domačih znanstvenih in strokovnih časopisov: več pomembnih komparativističnih revij dobiva že vse od njihovega nastanka ali pa jih je nabavila pozneje, denimo Revue de littérature comparée, ki je začela izhajati že leta 1921. Omembe vredni sta npr. zbirki A comparative history of literatures in european languages in The reception of British authors in Europe ter zborniki s kongresov Mednarodne zveze za primerjalno književnost. Veliko starejšega gradiva je zaradi navezave stroke na nemški in francoski kulturni prostor v jezikih teh dveh držav, po letu 1970 pa prevladujejo naslovi v angleščini. Zaradi širokega spektra literarne vede je gradivo zelo zanimivo tudi za študente z drugih oddelkov, zlasti vseh jezikovnih oddelkov ter filozofije in sociologije.

Fond knjižnice obsega ok. 21.300 enot knjižničnega gradiva:

  • ok 17.400 monografij (od tega je ok. 1800 diplomskih in magistrskih del ter doktorskih disertacij)
  • okoli 2100 letnikov strokovnih in znanstvenih časopisov

Opozorilo: Knjižnica praviloma ne hrani leposlovja, pač pa ima le posamezne leposlovne knjige ali knjižne zbirke, ki imajo daljše spremne besede in znanstveni aparat (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, Sto romanov, Kondor, Klasiki Kondorja, Klasje, Nobelovci, Lirika, Nova Lirika, Mojstri lirike, XX. stoletje, Moderni klasiki itd.).

Knjižnica skrbi tudi za bibliografije zaposlenih na oddelku.

Medknjižnična izposoja

Medknjižnična izposoja poteka v OHK kot celoti. Izpolnjen zahtevek za medknjižnično izposojo je treba oddati v pisarni OHK, s. 37, ali poslati po elektronski pošti. 

Posebnosti knjižnice

Izposoja na dom: knjige načeloma 1 mesec ali 14 dni (redkejše leposlovje ali študijsko gradivo izjemoma le 1 teden). Revije ter diplomska dela, magistrska dela in doktorske disertacij si lahko študenti  praviloma izposodijo za 1 teden. Slovarji, enciklopedije in leksikoni so dostopni le v čitalnici.

Knjižnica ima tudi dva klasična listkovna kataloga – abecedno imenskega in stvarnega. V njiju so podatki o člankih do leta 1995 in knjigah do leta 2000. Podatki o pozneje izdanih publikacijah so le v elektronskem katalogu COBISS+. V okviru klasičnih katalogov sta tudi kataloga diplomskih del do leta 2000. Pri zahtevnejšem iskanju je potrebno kombinirati računalniško iskanje po COBISS-u in ročno iskanje po listkovnih katalogih.