Back to top

Vpis novincev

 

Vpis sprejetih kandidatov v prvem prijavnem roku za študijsko leto 2017/18 bo potekal od 27. julija do 3. avgusta 2017.

Vpis bo potekal preko interneta in po pošti.  Vnos podatkov v elektronski vpisni list bodo kandidati lahko opravili preko spletne strani doma ali kjerkoli drugje.  Za vnos in tiskanje vpisnega lista  je v času vpisa na voljo tudi računalniška učilnica na fakulteti – soba 013 (vsak dan vpisa med 12. in 13. uro). V kolikor je v študijskem programu, ki ga kandidat želi vpisati, predpisan izbirni predmet (predstavitveni zborniki študijskih programov so na spletni strani FF – ŠTUDIJ – 1.stopnja – Predstavitveni zborniki) , je priporočljivo pred postopkom vpisa preveriti, ali vam ustreza urnik želenega izbirnega predmeta (http://urnik.ff.uni-lj.si/).

 

Seznam zunanjih izbirnih predmetov s kratkim opisom je na spletni strani fakultete.

 

Navodila za elektronski vpis v prvi letnik in uporabniško ime bodo kandidati dobili po pošti, ko bo končan izbirni postopek.

 

Dokumente, potrebne za vpis je potrebno v zapečateni pisemski ovojnici poslati po pošti na naslov Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA,  s pripisom »VPIS«  najkasneje do 3. avgusta (na ta dan oddano na pošti).

 

Opozarjamo, da je potrebno termin dosledno upoštevati. V nasprotnem primeru kandidat mesto izgubi, saj ga moramo razpisati kot prosto vpisno mesto v drugem prijavnem roku.

 


 

Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku za študijsko leto 2017/18 bo potekal od 1. do 20. septembra 2017.

 

Vpis bo potekal preko interneta in po pošti.  Vnos podatkov v elektronski vpisni list bodo kandidati lahko opravili preko spletne strani doma ali kjerkoli drugje.  Za vnos in tiskanje vpisnega lista  je v času vpisa na voljo tudi računalniška učilnica na fakulteti – soba 013 (vsak dan vpisa med 12. in 13. uro). V kolikor je v študijskem programu, ki ga kandidat želi vpisati, predpisan izbirni predmet (predstavitveni zborniki študijskih programov so na spletni strani FF – ŠTUDIJ – 1.stopnja – Predstavitveni zborniki) , je priporočljivo pred postopkom vpisa preveriti, ali ustreza urnik želenega izbirnega predmeta (http://urnik.ff.uni-lj.si/).

 

Seznam zunanjih izbirnih predmetov s kratkim opisom je na spletni strani fakultete.

Navodila za elektronski vpis v prvi letnik in uporabniško ime bodo kandidati dobili po pošti, ko bo končan izbirni postopek.

 

Dokumente, potrebne za vpis je potrebno v zapečateni pisemski ovojnici poslali po pošti na naslov Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA,  s pripisom »VPIS«  najkasneje do 20. septembra (na ta dan oddano na pošti).

 

 


 

V primeru, da kandidat sam ne more izpeljati vpisnega postopka, lahko vpisni postopek izvede oseba, ki jo kandidat pisno pooblasti.

 

Na osnovi prejete popolne dokumentacije bomo kandidata vpisali. Potrdila o vpisu bomo poslali po pošti, predvidoma v nekaj dneh.

 

2. oktobra  bo na fakulteti organizirano srečanje z bruci.

junij, 2017                                                   

Referat za dodiplomski študij