Back to top

Disciplinska komisija za študente Filozofske fakultete

(seja Senata 19. 4. 2017)

 

Člani komisije:

1. izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica komisije

2. red. prof. dr. Tone Smolej, namestnik predsednice komisije

3. Oskar Opassi, študent, član komisije

4. Nesa Vrečer, študentka, članica komisije

5. Gaber Aleš, študent, namestnik člana komisije

6. Ana Lorger, študentka, namestnica članice komisije

 

Mandatna doba komisije je 2 leti in traja od 11. 5. 2017 do 10. 5. 2019.