Back to top

Disciplinska komisija za študente Filozofske fakultete

(seja Senata 19. 4. 2017)

 

Člani komisije:

1. izr. prof. dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica komisije

2. red. prof. dr. Tone Smolej, namestnik predsednice komisije

3. Dagmar Nared, študentka, članica komisije

4. Nataša Martina Pintarič, študentka, članica komisije

5. Žan Lep, študent, namestnik članice komisije

6. Marko Cigan, študent, namestnik članice komisije

 

Mandatna doba komisije je 2 leti in traja od 11. 5. 2017 do 10. 5. 2019.